Truy cập hiện tại

Đang có 124 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

An Giang: Hội nghị định hướng và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 8-2018

(TGAG)- Sáng ngày 31-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị định hướng công tác tuyên truyền tháng 8-2018 với các cơ quan báo chí và các ngành liên quan. Đồng chí Lê Chí Thành - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Trương Minh Thuần - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị. 
 

Hội nghị nhận định kết quả tuyên truyền tháng 7 của các cơ quan báo chí trong tỉnh đã bám sát định hướng, thông tin kịp thời, toàn diện các hoạt động của lãnh đạo tỉnh, đăng phát các ý kiến chỉ đạo tâm huyết, trách nhiệm với những vấn đề nổi cộm, liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân trong tỉnh; nhấn mạnh những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018. Đồng thời, thông tin, phản ánh đậm nét các ngày kỷ niệm, qua đó giáo dục niềm tự hào về truyền thống lịch sử của dân tộc, thể hiện rõ ở việc tuyên truyền kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8). Bên cạnh những mặt làm tốt, Hội nghị cũng nêu lên những việc mà các cơ quan báo chí trong tỉnh cần lưu ý cân nhắc về liều lượng tin bài, phóng sự,... sao cho hợp lý, qua đó tạo sự phấn khởi, an tâm trong thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Đồng chí Trương Minh Thuần - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin về tình hình dư luận xã hội phản ánh liên quan đến các cấp, các ngành trong tỉnh tháng qua; đồng thời báo cáo kết quả phản hồi và giải quyết những vấn đề dư luận phản ánh trong tháng 6/2018 như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, UBND thị xã Tân Châu, Tri Tôn,...

Kết luận hội nghị và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Lê Chí Thành - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đánh giá cao việc các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã tuyên truyền đậm nét về sự phát triển của tỉnh. Đồng chí yêu cầu các cơ quan truyền thông bám sát định hướng tuyên truyền trong tháng 8-2018 mà hội nghị đã đề ra. Đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; cấp ủy đảng tiến hành kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh… Báo chí cần tăng thời lượng tin, bài, hình ảnh tuyên truyền đậm nét các sự kiện, ngày lễ nói trên.


Đồng chí Lê Chí Thành - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
phát biểu kết luận hội nghị

Ngoài ra, báo chí cần tiếp tục thông tin các nội dung:
- Tuyên truyền thực hiện có hiệu quả những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và nhất là Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ…

- Thông tin tuyên truyền công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của tỉnh; việc tổ chức thực hiện 3 mũi đột phá về nông nghiệp, du lịch, nguồn nhân lực của từng cấp, ngành, địa phương. Có nhiều bài viết, chương trình phân tích, đánh giá bước đầu các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội các cấp, làm tiền đề sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X. Thường xuyên có thông tin về diễn biến thời tiết đang vào giai đoạn mùa mưa, lũ, giúp người dân chủ động phòng tránh thiệt hại…- Mở chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, chủ động khai thác các thông tin báo chí trong nước, nhận định của các chuyên gia kinh tế trong nước và khu vực ĐBSCL cho phát kinh tế An Giang; giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, con người An Giang, chuẩn bị cho Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018. Phản ánh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội theo hướng thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của địa phương; các hoạt động văn hóa - văn nghệ chuẩn bị kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng…

- Tuyên truyền phát động các phong trào thi đua lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị; nâng cao nhận thức các cấp ủy đảng, chính quyền thuộc các cơ quan ban ngành tỉnh, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, nghiêm túc đi đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, lề lối, tác phong làm việc, đạo đức lối sống…


- Coi trọng phát hiện, biểu dương người tốt, việc tốt; phát huy chức năng giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt là những vấn đề dư luận đang bức xúc; đấu tranh, ngăn chặn tiêu cực xã hội, đầy lùi tham nhũng; tuyên truyền, giải thích để người dân cảnh giác với các thông tin độc hại trên mạng xã hội, không nghe theo sự xúi giục, lôi kéo kích động của các phần tử xấu, không tham gia biểu tình, tụ tập gây rối, vi phạm pháp luật…

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cơ quan báo chí thường trú tiếp tục hỗ trợ thông tin tuyên truyền quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của An Giang; các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục chủ động nắm tình hình, tập trung lãnh chỉ đạo công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức, kịp thời thông tin, báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nếu có vấn đề phát sinh cần tham mưu để chỉ đạo, giải quyết./.

Tin, ảnh: Trúc Quỳnh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15692074