Truy cập hiện tại

Đang có 236 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

(TGAG)- Sáng 22-6, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang - Lê Hồng Khâm chủ trì hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.
 

Các đại biểu dự hội nghị


Đồng chí Lê Chí Thành - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị

6 tháng qua, Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã bám sát tình hình thực tiễn, tham mưu với cấp ủy chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác. Kịp thời quán triệt, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác lý luận chính trị, nắm bắt dư luận xã hội, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ, khoa giáo đạt nhiều kết quả. Việc học tập, triển khai học tập chỉ thị, nghị quyết, chuyên đề 2018 được Ban Tuyên giáo các cấp tổ chức bằng nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả. Vào dịp 19/5, nhiều đơn vị, địa phương đã tham mưu sơ kết 02 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác...
 

Các ngành trong Khối Tuyên giáo, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên đã chủ động trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, kịp thời cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những vấn đề, sự kiện lớn, quan trọng của tỉnh, đất nước và tình hình khu vực, thế giới. Trước những vấn đề “nóng”, “nhạy cảm” như vừa qua, với tinh thần chủ động, không trông chờ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng các bài viết, văn bản chỉ đạo, tổ chức Hội nghị báo cáo viên cung cấp thông tin về chủ trương của Đảng, Nhà nước, những nội dung cần quan tâm trong dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt… 
 
 
  Ban Tuyên giáo An Phú phát biểu tại hội nghị
Hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ở nhiều địa phương từng bước đi vào nề nếp, mang lại hiệu quả thiết thực, cung cấp nhiều luồng thông tin, dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc của Nhân dân ở cơ sở để kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, phát sinh, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo các địa phương thảo luận về công tác tuyên truyền, theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và định hướng dư luận xã hội về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, bức xúc trong xã hội...
 

Đồng chí Lê Hồng Khâm - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu và khẳng định, những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng của tỉnh có sự đóng góp không nhỏ của những người làm công tác tuyên giáo. Đồng chí cho biết nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo trong 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề, yêu cầu ngành Tuyên giáo cùng với địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm ổn định về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, nội dung chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong toàn Đảng bộ và nhân dân, nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội,… Trước mắt là tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đúng tiến độ; Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8); Quan tâm kiểm tra, đôn đốc việc đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm” vào sinh hoạt thường xuyên tại chi bộ; tổ chức tốt Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05 tại 5 cụm huyện, thị, thành ủy, đảng ủy đã được chỉ định đăng cai,...

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu ngành tuyên giáo cùng các binh chủng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung thông tin, chú trọng tuyên truyền miệng, tăng cường đối thoại, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo báo chí; đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Phước Hòa
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16160358