Truy cập hiện tại

Đang có 71 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Chợ Mới: Khai giảng lớp bổ sung tương đương trình độ sơ cấp lý luận chính trị K21/2017

(TGAG)- Sáng ngày 13-11, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chợ Mới tổ chức khai giảng Lớp bổ sung tương đương trình độ sơ cấp lý luận chính trị khóa 21 năm 2017.


Thời gian học tập là 5 ngày các học viên sẽ được nghiên cứu các nội dung: Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; Vấn đề quốc phòng an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền; Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc (1954 - 1975) và nội dung chuyên đề Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 2015).

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Huỳnh Văn Khuẩn, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện yêu cầu: Từng học viên phải tuân thủ nội quy, quy chế lớp học, đảm bảo giờ giấc học tập, ngoài những nội dung đã triển khai các học viên cần tự nghiên cứu thêm các tài liệu, gắn lý luận với thực tiễn, từng đồng chí phải phấn đấu tự rèn luyện phẩm chất, năng lực nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Nhật Nam
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37582783