Truy cập hiện tại

Đang có 113 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Phú Tân: Công tác Tuyên giáo có vai trò rất quan trọng góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(TGAG)- Vừa qua, Ban Tuyên giáo huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị giao ban công tác An ninh tư tưởng, Văn hóa, Dư luận xã hội và Khoa giáo 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Lâm Phước Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2017, Ban Tuyên giáo huyện ủy đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Trương ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và năm 2017, theo đó, toàn huyện đã tổ chức 52 lớp, đạt 99,9% đảng viên tham dự; hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng thực hiện khá tốt; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ngành khối Khoa giáo tham mưu giúp cấp uỷ sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực Khoa giáo như: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; sơ kết 05 năm sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05-11-2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”.
 
 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lâm Phước Trung, Bí thư huyện ủy đánh giá cao và khẳng định công tác tuyên giáo có vai trò rất quan trọng góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bí thư huyện ủy nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm ban tuyên giáo, các phòng, ban, ngành huyện và cấp ủy đảng cơ sở cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trương ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; phát huy tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên; chú trọng và thực hiện nghiêm vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị với cộng sự và sự gương mẫu của đảng viên với quần chúng; tăng cường hoạt động tuyên truyền miệng; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương; quan tâm nắm bắt dư luận xã hội trên lĩnh vực an sinh xã hội; nâng cao vai trò tham mưu của ban tuyên giáo và các ngành khối Khoa giáo và phát huy hiệu quả hoạt động công tác phối hợp…

TRƯỜNG GIANG


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
14066653