Truy cập hiện tại

Đang có 137 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Tri Tôn hội nghị Báo cáo viên - Tuyên truyền viên, triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017”

(TGAG0- Ngày 11/5/2017 Ban Tuyên giáo huyện ủy phối hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tri Tôn tổ chức hội nghị báo cáo viên - tuyên truyền viên tháng 5-2017 và triển khai học tập chuyên đề năm 2017.

Tham dự hội nghị có trên 100 đại biểu gồm báo cáo viên huyện, giảng viên kiêm chức huyện. Đại diện các ngành trong khối tuyên truyền - khoa giáo, các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đại diện các chi đảng bộ cơ sở ngành huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn và 3 đồng chí tuyên truyền viên cấp xã.

Hội nghị được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện trình bày các chuyên đề như: Thông tin về “Tháng du lịch An Giang năm 2017”; về “Một số điểm mới kỳ thi THPT quốc gia năm 2017”. Thông tin “Tình hình an ninh chính trị trong nước thời gian gần đây” và triển khai, học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Ngoài ra Ban Tuyên giáo huyện ủy còn định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, yêu cầu các xã thị trấn, các ban, ngành đoàn thể huyện tập trung tuyên truyền trong các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới; kỷ niệm 63 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sự kiện 106 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5/6/1911- 5/6/2017; Ngày thành lập Măt trận Việt Minh 19/5/1941; Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII...

Trần  Hợp
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18120324