Truy cập hiện tại

Đang có 33 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Châu Thành: Hội nghị Báo cáo viên - Tuyên truyền viên tháng 4-2017

(TGAG)- Sáng ngày 19-4-2017, Ban Tuyên giáo huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị Báo cáo viên - Tuyên truyền viên tháng 4-2017 tại 4 cụm, gồm cụm xã Cần Đăng, Tân Phú, Vĩnh Lợi và thị trấn An Châu. Tham dự có trên 370 đồng chí là Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Bí thư các chi bộ dưới cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị- xã hội huyện, xã, thị trấn và cộng tác viên nắm dư luận xã hội của huyện. 

Nội dung ôn lại truyền thống 42 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017); triển khai quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn; Chương trình hành động 59 của UBND tỉnh An Giang về phát triển hạ tầng du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 và quán triệt Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

 
Đồng thời, Ban Tuyên giáo định hướng nội dung tuyên truyền trong tháng 4 cho các chi, đảng bộ, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng với các nội dung trọng tâm: Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.  Tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội quý I/2017. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 4/2017 như: Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4); 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5); Ngày Sách Việt Nam (21/4). Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tháng Du lịch An Giang; phổ biến những điểm mới của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh ở người; dịch cúm gia cầm H5N1; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác đảm bảo an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy; phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội... Ngoài những định hướng trên các đơn vị cần chủ động lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị.../.
                                  
Chân Ngôn
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37131926