Truy cập hiện tại

Đang có 63 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự Hội thảo khoa học tại Hà Nội

(TGAG)- Ngày 30/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò của khoa học xã hội trong hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Đảng”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo định hướng nội dung thảo luận.
 

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: K.T/ĐCSVN)

Chủ trì hội thảo có các đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

Đến tham dự hội thảo có đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tỉnh, thành ủy; các nhà khoa học, lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

“Vai trò của khoa học xã hội trong hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Đảng”  là một trong những nội dung đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm chỉ đạo.

Sau một thời gian chuẩn bị, Hội thảo đã nhận được 32 tham luận (chia làm 05 nhóm vấn đề: vấn đề chung, kinh nghiệm thực tiễn, các nhóm cụ thể gắn với từng lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội) của nhiều chuyên gia, nhà lý luận am hiểu, tâm huyết trên các lĩnh vực. Với tinh thần thẳng thắn, có tính thuyết phục cao, các ý kiến phát biểu tại Hội thảo cũng như các bài viết trong Kỷ yếu Hội thảo đều luận giải về giải pháp thúc đẩy khoa học xã hội phát triển xứng tầm với yêu cầu cách mạng của đất nước trong thời kỳ mới; làm cho khoa học xã hội Việt Nam từng bước vững mạnh, đóng góp quan trọng vào việc cung cấp các luận cứ khoa học để phục vụ công tác tham mưu với Trung ương Đảng về hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đưa đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Trong 30 năm đổi mới đất nước, đóng góp của khoa học xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được Đảng và Nhà nước đánh giá cao. Khoa học xã hội đã góp phần khẳng định tính đúng đắn của đường lối phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội do Đảng khởi xướng, lãnh đạo thực hiện từ Đại hội VI đến nay. Nhiều kết quả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng của khoa học xã hội đã đóng góp thiết thực vào việc cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.


Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học các lĩnh vực. (Ảnh: K.T/ĐCSVN)

Công lao và những nỗ lực của các chuyên gia, các nhà khoa học xã hội trong nhiều năm qua đã góp phần tạo nên diện mạo và tiềm lực mới của nền khoa học xã hội Việt Nam theo sự phát triển của đất nước và ngày càng hội nhập sâu vào cộng đồng khoa học xã hội quốc tế. Ngoài việc cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, khoa học xã hội đã góp phần xây dựng hệ thống quan điểm phát triển đất nước, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ; tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng; khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức. Đặc biệt, khoa học xã hội đã đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng; khẳng định lịch sử hình thành và phát triển dân tộc, đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, bảo tồn các giá trị và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Tuy nhiên trước những đổi thay của tình hình trong nước và thế giới, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các nhà khoa học xã hội và nhân văn nước ta phải đi sâu nghiên cứu, lý giải có căn cứ khoa học nhằm góp phần phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt là góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; phát huy sức mạnh của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, của đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới tư duy lý luận. Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu ngành Khoa học xã hội Việt Nam cần phải tiếp tục nghiên cứu, luận giải những vấn đề cơ bản và chiến lược đã đặt ra nhưng còn chưa được giải quyết thấu đáo; đồng thời, phải luôn coi trọng tổng kết thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm và nghiên cứu những vấn đề thực tiễn mới của đất nước cần giải đáp về mặt lý luận trong giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo./.
TGAG (tổng hợp)

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34167511