Truy cập hiện tại

Đang có 48 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

An Giang triển khai công tác tuyên giáo năm 2016

(TGAG)- Ngày 15/01, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tham dự có đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Việt Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Quang Bản - Phó Vụ trưởng, Cơ quan Thường trực tại thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Hồng Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị

 
  Đ/c Nguyễn Hoàng Anh Tuấn -Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị.
Trong năm 2015, Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các cấp, các ngành của tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; đồng thời định hướng công tác tư tưởng gắn với tuyên truyền vận động, giáo dục thuyết phục quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cụ thể như: Tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 10, 11, 12 (khóa XI); các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị khóa XI; nghị quyết đại hội đảng bộ cấp xã, huyện.

Tham mưu ban hành, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Đảng liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tham mưu tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước; đặc biệt, đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ V; tham mưu cho cấp ủy tổ chức lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào các Văn kiện Đại hội XII của Đảng và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về Đại hội XII của Đảng…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Võ Anh Kiệt phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt biểu dương và đánh giá cao những thành tích ngành tuyên giáo đạt được trong năm qua, nhất là tuyên truyền kịp thời các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, tổ chức tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; biên tập, xuất bản cuốn “An Giang trên đường phát triển (1975-2015)” và nhiều việc quan trọng khác...

 
Đ/c Phạm Quang Bản -Phó Vụ trưởng, Vụ phía Nam  
Đồng chí đề nghị thời gian tới, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của thế giới và khu vực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tập trung chỉ đạo tuyên truyền kịp thời những sự kiện trọng đại của đất nước, trong đó, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là chỉ đạo và tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2016-2021... Tiếp tục đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ tuyên giáo, tuyên truyền viên, báo cáo viên giỏi về nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tuyên giáo nhằm định hướng dư luận chính thống, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Khâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận một số nhiệm vụ công tác Tuyên giáo trong năm 2016 cần thực hiện kịp thời, có hiệu quả, đó là: Ban Tuyên giáo các cấp cần chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết kết luận của Đảng. Trong đó, tập trung quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X). Tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân về chủ trương, kế hoạch, kết quả tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; tuyên truyền về triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020 và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng chí Lê Hồng Khâm, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận

Bên cạnh đó, cần theo dõi, tổng hợp và kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá trên địa bàn tỉnh; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo và chủ động tham mưu với cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc. Chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng đối với hoạt động của các cơ quan văn hoá, văn nghệ; cơ quan thông tin, tuyên truyền; đội ngũ trí thức và sinh viên, học sinh ở địa phương đảm bảo theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (trước mắt học tập chuyên đề năm 2016 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn phát hành, sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Trung ương sẽ có hướng dẫn cụ thể); công tác thông tin đối ngoại; công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa...


Tại Hội nghị tổng kết, có 03 đơn vị được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen do có thành tích xuất sắc trên lĩnh vực tuyên giáo trong năm 2015.


Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Võ Minh Hoàng - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động nhận nhiệm vụ mới - Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng./.

Tin, ảnh:  Phước Hòa
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15730573