Truy cập hiện tại

Đang có 139 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Tân Châu tổ chức Hội nghị Báo cáo viên định kỳ tháng 10 năm 2020

(TUAG)- Sáng ngày 23/10, Ban Tuyên giáo Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cơ sở định kỳ tháng 10 năm 2020. Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí La Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã. Thành phần tham dự Hội nghị là các đồng chí Bí thư (hoặc Phó Bí thư) các chi, đảng ủy cơ sở cùng với cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo của các đảng ủy xã, phường.

 

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe thông tin nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 (khóa XII); việc lấy ý kiến góp ý của Nhân dân và tổng hợp ý kiến đóng góp của các bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; báo cáo về quan hệ Mỹ - Trung Quốc thời gian gần đây, tác động và chính sách của Việt Nam; thông tin một số tình hình trên địa bàn thị xã thời gian qua.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thị ủy đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở tổ chức triển khai thực hiện những nội dung đã được quán triệt trong Hội nghị này. Trong đó, đề nghị quan tâm tổ chức thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy về việc lấy ý kiến góp ý của Nhân dân và tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tuyên truyền đề cao cảnh giác, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội của thị xã trong thời gian qua; tập trung nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng nội bộ và quần chúng Nhân dân về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.
                                                                                     
Tấn Thành
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17502109