Truy cập hiện tại

Đang có 80 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Tri Tôn tổ chức Hội nghị báo cáo viên - tuyên truyền viên tháng 7/2020

(TGAG)- Ngày 10/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tri Tôn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, tổ chức hội nghị Báo cáo viên - Tuyên truyền viên tháng 7/2020. Tham dự hội nghị có 105 đồng chí ở các chi, đảng bộ cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; tuyên truyền viên cơ sở ở cấp xã, các đoàn thể, ban nhân dân khóm ấp đến từ 15 xã, thị trấn trong huyện.


Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe các Báo cáo viên huyện báo cáo các nội dung:

Một số nội dung cơ bản của Luật Lực lượng dự bị động viên: Ngày 26/11/2019, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa XIV) đã biểu quyết thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 và thay thế Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên năm 1996. Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, thay thế Luật Dân quân tự vệ năm 2009. Việc xây dựng, ban hành Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) là cần thiết, thể hiện ở một số vấn đề cơ bản sau: Thứ nhất, để phù hợp với chủ trương, quan điểm mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; Thứ hai, để phù hợp với Hiến pháp và pháp luật mới; Thứ ba, để khắc phục những hạn chế, thiếu sót của Luật Dân quân tự vệ năm 2009; Thứ tư, xuất phát từ vai trò của lực lượng Dân quân tự vệ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020): Năm 2000, Bộ Chính trị (khoá VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Ngày 1/8/1930 được chọn là ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng nhưng trên thực tế, công tác tuyên giáo đã có từ trước khi thành lập Đảng, từ khi Nguyễn Ái Quốc bắt đầu các hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam.

Ngoài những nội dung trên, trong tháng 7/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy lưu ý các cơ quan, ban ngành huyện, xã, thị trấn: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền kỉ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 7 năm 2020.
 
Trần Văn Hợp
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17196808