Truy cập hiện tại

Đang có 48 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

An Giang: 1.070 đại biểu dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 5/2020

(TGAG)- Sáng 08/5/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 05/2020 bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu An Giang, đồng chí Lê Văn Nưng, UVBTVTU, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Tân Văn Ngữ, TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị, các đồng chí là đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Công an, Đảng ủy Quân sự, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, các sở, ngành có liên quan. Ngoài điểm cầu tại tỉnh, An Giang trực tuyến đến 11 điểm cầu cấp huyện và 29 điểm cầu cấp xã với tổng số 1.070 đại biểu tham dự.


Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị “Về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nghị quyết số 55-NQ/TW ban hành có ý nghĩa to lớn, đặc biệt đúng thời điểm kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với thế giới, toàn cầu hóa bước vào giai đoạn quyết liệt, Nghị quyết ra đời là bước đột phá trong phát triển năng lượng quốc gia và là chìa khóa mở ra sự thuận lợi cho khu vực tư nhân tham gia đầu tư trong lĩnh vực điện năng để hướng đến đạt mục tiêu đề ra là cung cấp đủ nhu cầu năng lượng trong nước, đáp ứng cho các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

Hội nghị cũng nghe Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) Lương Hoàng Thái, thông tin chuyên đề: “Những nội dung cốt lõi của Hiệp định EVFTA; thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra và giải pháp của Việt Nam”. Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) được ký kết sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và đối tác, tạo chỗ đứng vững chắc hơn tại thị trường lớn EU. Người dân Việt Nam cũng sẽ dễ tiếp cận với hàng hóa, thiết bị mà Việt Nam không có. Bên cạnh các cam kết về kinh tế, EVFTA cũng bao quát nhiều cam kết mới về phát triển bền vững, ứng phó biển đổi khí hậu, quản trị rừng bền vững, các tiêu chuẩn cao về lao động, môi trường... Sự hợp tác hiệu quả giữa hai bên trong thực thi cam kết sẽ góp phần tiếp tục thúc đẩy cải cách, tăng trưởng bền vững.


Phát biểu kết luận Hội nghị và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các báo cáo viên quan tâm tuyên truyền 02 nội dung chuyên đề báo cáo viên đã báo tại Hội nghị.

Đồng thời quan tâm tuyên truyền chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về việc bảo đảm tiến độ, chất lượng đại hội đảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, với nội dung tuyên truyền sâu sắc, đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa sâu rộng, tương xứng với tầm vóc lịch sử, thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kế đến là quan tâm tuyên truyền tình hình phát triển kinh  tế - xã hội, nhất là các nhóm giải pháp khắc phục khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19; tuyên truyền nỗ lực, phòng, chống dịch COVID-19 của cả hệ thống chính trị trong đó có vai trò nổi bậc của 4 lực lượng bao gồm: Quân sự, y tế, truyền thông và công an, tuyên truyền 7 nguyên tắc an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 gồm: an toàn trong sản xuất, đi học, khám chữa bệnh, kinh doanh, đi lại, hoạt động hội, họp cơ quan, thông tin chính xác - an toàn.

Tuyên truyền tình hình biển Đông theo đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách đối ngoại của Nhà nước ta. Tuyên truyền nội dung 02 văn bản mới ban hành: Thông báo số 173-TB/TW thông báo kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị./.

Ngọc Hân
 
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17534757