Truy cập hiện tại

Đang có 76 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Phú Tân khai giảng lớp Bồi dưỡng chuẩn hóa Sơ cấp lý luận chính trị khóa I/2015

(TGAG)- Sáng ngày 17/8, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Tân phối hợp với các Ban xây dựng Đảng huyện ủy tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng chuẩn hóa Sơ cấp lý luận chính trị  khóa I/2015. Đến dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Khánh Hội - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, cùng hơn 80 học viên đến từ các xã, thị trấn.

Các học viên tham gia lớp học.

Trong thời gian 05 ngày (từ ngày 17/8 đến ngày 21/8) các học viên được nghiên cứu 09 chuyên đề với 50 tiết học gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; Vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền, lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc,...

Thông qua lớp học nhằm góp phần xây dựng thế giới quan khoa học, phương pháp luận chứng, xây dựng niềm tin vào con đường cách mạng do Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã chọn, cũng từ đó góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo Quy định 54 của Bộ Chính trị ngày 12/5/1999, về quy định chế độ học tập lý luận chính trong Đảng cho cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ./.

Nguyễn Thắng
Đài Truyền thanh Phú Tân
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10762086