Truy cập hiện tại

Đang có 44 khách và không thành viên đang online

Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

An Giang quyết tâm thực hiện tốt chương trình kết nối cung - cầu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản

(TUAG)- Chương trình kết nối cung - cầu, tiêu thụ hàng hóa do hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) sản xuất theo chuỗi cung ứng; đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các địa phương thực hiện giãn cách xã hội. Đây là chủ trương lớn của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhằm cụ thể hoá và tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá cho các HTX, THT trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội; thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất - cung ứng bền vững cho các HTX, THT gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đồng thời, cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang đã xây dựng kế hoạch thực hiện kết nối cung - cầu, tiêu thụ hàng hóa do HTX, THT sản xuất theo chuỗi cung ứng. Theo đó, đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa cho HTX, THT bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 gồm 04 thành viên, do đồng chí Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh làm Tổ trưởng. Đồng thời, tổ chức cuộc họp trực tuyến triển khai và quán triệt nội dung kế hoạch đến các HTX, THT, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có sản phẩm, hàng hóa. Hướng dẫn các HTX, THT đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin sản phẩm, hàng hóa lên Cổng thông tin điện tử kết nối cung - cầu sản phẩm tại địa chỉ: lmhtxvnmart.com.vn.


Sản phẩm gạo (HTX nông nghiệp Vĩnh Bình)

Theo báo cáo của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, tính đến ngày 23/8, đã chuyển thông tin sản phẩm, hàng hóa về Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để đăng Cổng thông tin kết nối cung - cầu tiêu thụ nông sản cho 08 HTX (Liên hiệp HTX Thoại Sơn, HTX nông nghiệp Phú Thạnh, HTX nông nghiệp Vĩnh Thắng, HTX nông nghiệp Tây Bình, HTX công nghệ cao DH, HTX sản xuất và tiêu thụ đường thốt nốt Nhơn Hưng, HTX GAP Bình Phước Xuân, HTX nông nghiệp Vĩnh Bình), với các sản phẩm như: chanh, dưa lưới, xoài, dưa leo, bầu, bí, gạo, đường thốt nốt...với sản lượng 200 tấn đề nghị được kết nối trong mùa dịch bệnh COVID-19; phối hợp cùng các sở, ngành cấp tỉnh hỗ trợ xin cấp phép luồng xanh để vận chuyển hàng hóa; đặc biệt, phối hợp Bộ đội Hải Quân vùng II có tàu vận chuyển hàng hóa nông sản mỗi chuyến tàu có khối lượng từ 300 đến 400 tấn… Đồng thời, đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình; công tác triển khai và thông tin các các sản phẩm, hàng hóa của các HTX, THT trên Trang Thông tin điện tử Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Tại Hội nghị ngày 25/8/2021, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam - Nguyễn Ngọc Bảo nhận định: “Thời gian vừa qua, chúng ta đã làm quyết liệt nhiều vấn đề và thành công trong nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể (KTTT) mà nòng cốt là HTX theo đúng như nhiệm vụ Đảng và Nhà nước phân công. Bên cạnh đó, chúng ta còn thực hiện nhiều chính sách ưu việt để hỗ trợ tốt cho bà con, thành viên HTX, THT tăng gia, phát triển sản xuất. Kinh tế nhiều HTX, THT đã tốt lên rất nhiều, góp phần xóa đói giảm nghèo cho địa phương. Chúng ta cùng chung một nhà, cùng chung Điều lệ, cùng chung một tổ chức, cùng chung một mục tiêu, cùng chung một nhận thức, giờ chúng ta cùng chung một hành động, mà đã hành động thì phải thực hiện đến nơi đến chốn… Đồng thời, đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố cần thành lập ngay Tổ xúc tiến thương mại tại địa phương, do Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố trực tiếp làm Tổ trưởng. Nhiệm vụ của tổ này trong 4 tháng cuối năm 2021 là khẩn trương nắm bắt thông tin về chất lượng, sản lượng, mẫu mã, tiêu chuẩn chất lượng của từng sản phẩm của các thành viên HTX, THT. Song song với đó, sẽ nắm bắt được yêu cầu đặt ra về tổ chức tiêu thụ ra sao, đồng thời cung cấp danh sách cho Liên minh HTX Việt Nam kết nối với các nhà tiêu thụ. Để làm sao có thể hỗ trợ những người ít có thể bán được, người nhiều cũng có thể bán được”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, để thực hiện tốt Chương trình đã đề ra. Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang đã đề ra một số giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện, đó là: Lựa chọn, thiết lập các kênh phân phối hỗ trợ tiêu thụ, quảng bá, giới thiệu, kết nối cung cầu sản phẩm cho các HTX, THT, doanh nghiệp thành viên với các cơ sở, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; phối hợp các đơn vị có liên quan hỗ trợ lưu thông, vận chuyển sản phẩm hàng hóa và các thủ tục hành chính.


Sản phẩm dưa lưới (HTX nông nghiệp Phú Thạnh)

Thông tin điều hành và truyền thông qua Trang Thông tin điện tử Liên minh Hợp tác xã tỉnh đầy đủ, chính xác, kịp thời (thông tin cung ứng từ HTX, THT, doanh nghiệp như: Thông tin đơn vị, sản phẩm…; kênh tiêu thụ sản phẩm như: Thông tin đơn vị, nhu cầu tiêu thụ, yêu cầu chất lượng…); thông tin về các đơn vị vận tải và cập nhật thường xuyên các sản phẩm, hàng hoá cung ứng dịch vụ. Đối với phương án xây dựng sàn giao dịch (điểm bán hàng) sản phẩm cho HTX, liên hiệp HTX, THT. Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ xây dựng điểm bán sản phẩm cho các HTX, liên hiệp HTX, THT theo hình thức truyền thống. Xây dựng triển khai mô hình quản lý, vận hành, khai thác điểm giao dịch sản phẩm cho các HTX, liên hiệp HTX, THT…

Tin tưởng rằng, với những chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống Liên minh Hợp tác xã nói chung, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang quyết tâm thực hiện tốt các nội dung Chương trình đã đề ra; góp phần làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành viên, đưa khu vực KTTT, HTX tỉnh nhà ngày càng phát triển./.

Bài, ảnh: Ngọc Dựng
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
21861158