Truy cập hiện tại

Đang có 50 khách và không thành viên đang online

Công tác Lịch sử Đảng

Tri Tôn: Hội thảo khoa học Lịch sử Đảng bộ Lạc Quới lần 2

(TUAG)- Đảng ủy xã Lạc Quới kết hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tri Tôn vừa tổ chức Hội thảo khoa học Lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1945 - 2020 lần thứ 2.


Bản thảo Lịch sử Đảng bộ xã Lạc Quới, giai đoạn 1945 - 2020 gồm 3 phần. Lời mở đầu nêu mục đích ý nghĩa, phương pháp soạn thảo cuốn lịch sử. Phần nội dung có 5 chương, gồm: Giới thiệu chung về vùng đất con người và truyền thống lịch sử xã Lạc Quới; Lạc Quới đấu tranh kháng chiến chống thực dân pháp: 1945 – 1954; Lạc Quới trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: 1954 - 1975; Lạc Quới bảo vệ, xây dựng và phát triển đổi mới: 1975 - 1995; Lạc Quới 25 năm xây dựng và phát triển hội nhập: 1995 - 2020. Phần kết luận. Trong này, nêu bậc một số thành tích tiêu biểu của xã như trận chiến tại cầu sắt Vĩnh Thông năm 1949, cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam bảo vệ Tổ quốc và công trình bia chiến thắng này, giới thiệu công viên văn hóa Võ Văn Kiệt.

Tại hội thảo, đã có 10 lượt ý kiến của đại biểu là của các nhân chứng lịch sử, các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo xã qua các thời kỳ góp ý về câu từ, bố cục, văn phong, nội dung thể hiện, cung cấp thêm một số thông tin thực tế, các mốc thời gian, số liệu chính xác của các sự kiện… Trên cơ sở ý kiến tại hội thảo, Ban Biên soạn sẽ tiếp tục tổng hợp chỉnh sửa hoàn chỉnh và xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Lạc Quới trong thời gian sớm nhất để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ sau tìm hiểu.
Châu Phong
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23273827