Truy cập hiện tại

Đang có 134 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Châu Thành tiếp tục nâng cao hiệu quả học tập và làm theo Bác

(TGAG)- Qua hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức huyện Châu Thành đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó đã có nhiều cách làm, đem lại hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Để không ngừng nâng cao chất lượng học tập và làm theo, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã theo dõi rất chặt chẽ các nội dung ký kết giao ước thi đua, kiểm tra thực tế tại các chi, đảng bộ, chấm điểm và xét đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng cuối năm. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn nghiên cứu đề xuất cấp ủy những cách làm mới nhằm mang lại hiệu quả cao hơn.

Công tác triển khai quán triệt luôn chủ động, đảm bảo mỗi cán bộ, đảng viên đều được tập chuyên đề tập trung do Ban Tuyên giáo triển khai quán triệt nên kết quả triển khai học tập hàng năm luôn đạt tỷ lệ cao từ 99% trở lên.


Các cấp ủy cơ sở cũng có nhiều quyết tâm trong tổ chức thực hiện, “làm thật, hiệu quả thật”; để hiệu quả lan tỏa, cổ vũ mọi người làm theo, trước hết cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp phải đăng ký nêu gương trên các mặt và trong đó có nội dung nêu gương về phong cách lãnh đạo. Đối với cán bộ, đảng viên thì đảm bảo “Vui lòng dân đến, vừa lòng dân đi” và thực hiện “5 xây, 5 chống” và “Sáu biết: biết chào, biết cười, biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết trả đúng kết quả, biết xin lỗi”.

Kết quả những năm qua đã có chuyển biến thực sự, cụ thể: công tác cải cách hành chính tỷ lệ gây phiền hà dân giảm đáng kể, công tác dân vận chính quyền và kỷ luật, kỷ cương hành chính nâng lên, trách nhiệm trong thực thi công vụ, đổi mới phong cách, tác phong công tác; trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân ngày tốt hơn. Các mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, các phong trào, cuộc vận động vì an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của Nhân dân ngày càng phát huy tác dụng...

Năm 2019 toàn Đảng kỷ niệm 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 - 2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949 - 2019).

Theo đó, Đảng bộ Châu Thành tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhân rộng và nâng cao hiệu quả, tạo sự lan tỏa ngày càng nhiều trong Nhân dân về học tập và làm theo Bác, phải trở thành ý thức và hành động tự giác, hình thành nhiều nhân tố tích cực, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân. Đó là mục đích hướng đến và là mục tiêu lâu dài, bền bỉ, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là cần thực hiện nghiêm túc những việc trước mắt và lâu dài như sau:

Các cấp ủy tổ chức quán triệt học tập, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng việc đăng ký xây dựng mô hình mới, thiết thực gắn với các nội dung trên. Lấy kết quả cụ thể để đánh giá tập thể, cá nhân và đi đôi phê bình cách làm hình thức, chiếu lệ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nêu gương, thực hiện đạo đức công vụ; phát huy dân chủ, tôn trọng dân, lắng nghe ý kiến và học hỏi dân, quan tâm giải quyết những yêu cầu chính đáng, bức xúc của dân; mỗi cán bộ, đảng viên phải tự nghiêm khắc với bản thân, sống đúng chuẩn mực đạo đức, “nói cho dân tin, làm cho dân thấy” nhằm củng cố và xây dựng niềm tin trong Nhân dân.

Nghiêm túc thực hành dân chủ trong các cơ quan hành chính Nhà nước theo Nghị định 04, ngày 09/01/2015 của Chính phủ.

Tập trung xây dựng các mô hình mới như: “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị nhằm phát huy nguồn lực, trí tuệ trong dân cho sự phát triển.

Xây dựng gia đình văn hóa, trước hết cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện 24 tiêu chí gia đình văn hóa theo Nghị định 122, ngày 17/9/2018 của Chính phủ và tiếp tục thực Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, 2 nội dung này đưa vào bản cam kết thực hiện hằng năm của cán bộ, đảng viên.

Năm 2019, huyện tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao hiệu quả toàn diện, vững chắc hơn làm nền tảng cho năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, làm cho đời sống Nhân dân thật sự thay đổi, nông thôn phát triển toàn diện.  

Trần Thị Bé Năm
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành
(TTCTTT 4-2019)
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34210596