Truy cập hiện tại

Đang có 26 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Chợ Mới sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

(TGAG)- Sáng ngày 30/01/2018, Huyện ủy Chợ Mới sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, Phong Cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Bí thư huyện uỷ Chợ Mới chủ trì hội nghị.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức hướng dẫn đảng viên viết cam kết, xây dựng Chương trình hành động tập thể, kế hoạch cá nhân thực hiện phù hợp với từng ngành, địa phương, đơn vị. Từ đó đã tác động đến từng địa bàn cơ sở tình hình kinh tế – xã hội có những chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được nâng lên xuất hiện nhiều mô hình hay, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào dân vận khéo, phòng trào toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa v.v... trong các ngành, đoàn thể và quần chúng nhân xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu. Từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, và nhân dân trên địa bàn huyện đã nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội, nâng cao ý thức, thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, nâng cao phẩm chất, năng lực, ý thức và thái độ phục vụ nhân dân.

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư huyện uỷ Chợ Mới, chỉ rõ một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới đó là: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền trên mọi lĩnh vực tập trung vào việc học tập và thực hiện chuyên đề năm 2018; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với các phong trào, các cuộc vận động khác trong từng cơ quan, đơn vị thực hiện phải đúng, trúng, sáng tạo; đồng chí nhấn mạnh cấp ủy đảng các cấp, nhất là người đứng đầu phải làm trước theo các phong cách, phẩm chất của Bác, đặc biệt là từng đồng chí phải giữ vững lập trường, tư tưởng vì đây là khâu then chốt trong việc học và làm theo Bác, gắn học tập theo Bác với Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI, XII), đặc biệt từng bản cam kết rèn luyện phấn đấu phải công khai tại cơ quan, đơn vị, riêng bản cam kết của BTV huyện ủy phải công khai trên Cổng thông tin điện tử huyện, để mọi người giám sát,…..từ đó bvie6c5 học tập và làm theo Bác hiệu quả, thiết thực.   


Dịp này huyện ủy Chợ Mới đã trao giấy khen cho 31 tập thể đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác hai năm 2016 - 2017./.

Nhật Nam
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18583163