Truy cập hiện tại

Đang có 362 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Tổ chức học tập, sinh hoạt thường xuyên tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chi bộ

(TGAG)- Chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được cụ thể bằng Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 3-9-2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, xác định chi bộ là nơi tổ chức học tập, sinh hoạt thường xuyên tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua khảo sát, kiểm tra của tỉnh cho thấy, bên cạnh đa số chi bộ trong tỉnh tổ chức học tập, sinh hoạt thường xuyên tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khá nền nếp, vẫn còn có chi bộ lúng túng, chưa thực hiện thường xuyên. Để khắc phục hạn chế, nhân rộng cách làm hiệu quả, góp phần nâng chất việc học tập, sinh hoạt thường xuyên tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chi bộ có thể tham khảo cách tổ chức thực hiện như sau:

Ngay từ đầu năm, chi ủy cần xây dựng kế hoạch thực hiện học tập, sinh hoạt tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hằng tháng, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên, đảng viên chuẩn bị thực hiện.

Chi bộ sinh hoạt theo đúng Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn 04 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Hằng tháng, chi ủy phải họp để nắm tình hình tư tưởng đảng viên, bàn, xác định nội dung, thời gian tổ chức sinh hoạt chi bộ. Trong đó, có xác định nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trích trong các Chuyên đề (Chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề năm 2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chuyên đề của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm…) và phân công chi ủy viên, đảng viên chuẩn bị trình bày tại cuộc họp chi bộ. Đồng thời có thể phân công đảng viên chọn một mẫu chuyện về tấm gương đạo đức hoặc bài nói, bài viết của Bác Hồ gắn với nội dung chi ủy đã xác định để kể, trình bày một cách súc tích và dành nhiều thời gian cho chi bộ thảo luận, góp ý.

Sau đó, từng đảng viên cần tích cực tham gia phát biểu ý kiến phân tích, trao đổi, thảo luận về các nội dung đã được sinh hoạt, tự phê bình, rút ra bài học cho bản thân, chi bộ và phê bình, góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp.

Cuối cùng, bí thư chi bộ kết luận từng vấn đề, nội dung đảng viên có ý kiến trao đổi, thảo luận, rút ra bài học, những việc cần làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đảng viên và chi bộ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thông báo nội dung sinh hoạt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phân công đảng viên chọn mẫu chuyện về tấm gương đạo đức hoặc bài nói, bài viết của Bác Hồ để kể, trình bày và có ý kiến phát biểu trao đổi, thảo luận trong họp chi bộ tháng sau.

Nội dung, hình thức sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thường xuyên trong chi bộ rất phong phú, đa dạng, sinh động, cụ thể; phải gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, thiết thực, dễ hiểu, dễ làm, không gò bó; phải làm nghiêm túc, liên tục, thực chất không hình thức. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện; phòng tránh, khắc phục những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh./.

Nguyễn Thành Nhân
Thành viên Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 05


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17510641