Truy cập hiện tại

Đang có 268 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

An Giang: Hội nghị trực tuyến triển khai Chuyên đề năm 2017

(TGAG)- Sáng ngày 20-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chuyên đề 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang dự và chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 11 điểm cầu thành ủy, thị ủy, huyện ủy trong tỉnh với sự tham gia 510 đại biểu.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương - Mai Văn Ninh  trực tiếp triển khai những nội dung cơ bản của Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Đồng chí đi sâu phân tích, làm rõ vai trò to lớn của việc phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn hiện nay. Học tập chuyên đề năm 2017 góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII; đồng chí cũng phân tích những nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ. Trên cơ sở đó đi đến kết luận "Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội" - Đó vừa là nhận thức, vừa là hành động của toàn Đảng, toàn dân ta về cách mạng Việt Nam.


Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang - Võ Thị Ánh Xuân khẳng định: Những nội dung của chuyên đề năm 2017 có ý nghĩa cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhất là trong tình hình hiện nay vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sa sút ý chí chiến đấu; không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; thêm vào đó, tình trạng mất đoàn kết nội bộ và quan liêu, tham nhũng còn xảy ra ở một số nơi… gây dư luận không tốt, làm giảm uy tín và lòng tin của Nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền địa phương.Để triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2017, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau hội nghị, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh cần tập trung lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm như: đảm bảo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiến hành một cách sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, thực sự đi vào đời sống tạo sự lan tỏa trong xã hội, gắn kết chặt chẽ với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao. Chú trọng đề cao ý thức tự giác và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội; học Bác về phong cách trong sạch giản dị và dân chủ, quần chúng... Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: phải tập trung lãnh đạo nhằm rà soát, giải quyết có hiệu quả, dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc, phát sinh của từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Xem đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, đẩy lùi sự suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh và thúc đẩy kinh tế - xã hội, văn hóa phát triển.../.

Tin, ảnh:  Trúc Quỳnh


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28152105