Truy cập hiện tại

Đang có 88 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Thanh niên cần phải học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(TGAG)- Trong trái tim các thế hệ thanh niên Việt Nam, Hồ Chí Minh là vị cha già kính yêu của dân tộc, dâng hiến trọn cuộc đời cho dân, cho nước, vì độc lập dân tộc, vì tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Người thành lập Đoàn thanh niên, dành tình yêu thương, quan tâm, giáo dục, bồi dưỡng thanh niên trở thành lực lượng kế thừa sự nghiệp cách mạng của Đảng. Tấm gương đạo đức trong sáng, cuộc đời bình dị và những tư tưởng vĩ đại của Người sẽ mãi mãi là kim chỉ nam, ngọn lửa thiêng soi đường cho tuổi trẻ Việt Nam nối tiếp nhau rèn luyện, phấn đấu, tô thắm thêm truyền thống hào hùng của dân tộc.
 

Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt nhấn mạnh việc học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, bởi phong cách phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu trong hoạt động, ứng xử hằng ngày. Do đó, việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh rất quan trọng và cần thiết cho thanh niên trong bối cảnh hiện nay. Bởi lẽ, điều này sẽ góp phần thức tỉnh một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên đang giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, thiếu lý tưởng, nhận thức lệch lạc về các giá trị sống căn bản, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Mặt khác, nó sẽ chắp cánh, tiếp thêm sức mạnh, trí sáng tạo cho hàng triệu thanh niên đang hăng say lao động, cống hiến, nhiệt huyết mang màu xanh tuổi trẻ xây dựng quê hương.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân... Đạo đức Hồ Chí Minh là tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; là cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư... Phong cách Hồ Chí Minh là tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng; là ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn; nói đi đôi với làm; là giản dị, gần gũi quần chúng...

Với lòng biết ơn vô hạn, với tinh thần, trách nhiệm, vai trò của tuổi trẻ, mỗi đoàn viên thanh niên hãy biến tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ kính yêu thành ý chí, hành động cụ thể, thiết thực. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thanh niên phải thực hiện cho bằng được những lời dạy của Người đối với thanh niên; chú trọng rèn luyện theo tiêu chí “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”; hình thành thái độ đúng đắn, trách nhiệm cao trong công việc cũng như trong lao động sản xuất; phải thật sự tiên phong, gương mẫu về tư tưởng, hành động thực tế, từ phẩm chất đạo đức, lối sống đến tác phong, cư xử; nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, lan tỏa nụ cười ấp áp và hạnh phúc cho những mảnh đời khó khăn.

Nghị quyết XII của Đảng đề ra mục tiêu “đẩy mạnh toàn diện, đồng độ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Mục tiêu đó đã và đang đặt ra những yêu cầu, trọng trách lớn lao cho thanh niên. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ giúp tuổi trẻ có thêm niềm tin, sức mạnh để sống, lao động và rèn luyện trở thành một thế hệ thanh niên tân tiến, xứng tầm đòi hỏi của đất nước và thời đại./.

Trúc Hồ
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19074711