Truy cập hiện tại

Đang có 117 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Thương binh, liệt sĩ trong tư tưởng và tình cảm của Bác Hồ

(TGAG)- “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Đây cũng là một trong những nguồn gốc hình thành tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh nói chung, tình cảm, tư tưởng của Người đối với thương binh, liệt sĩ nói riêng. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm hào hùng có nhiều tấm gương hy sinh thân mình vì đại nghĩa chống giặc ngoại xâm. Sự hy sinh của đông đảo quần chúng, của chiến sĩ, anh hùng kế tiếp nhau trong lịch sử đã xây đắp nên giang sơn, gấm vóc ngày nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do”.
 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định công lao to lớn của các thương binh, liệt sĩ và người có công với đất nước. Năm 1946, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới ra đời, với bao công việc bộn bề nhưng Người đã gửi thư tới đồng bào Nam Bộ, trong thư có đoạn viết: Tôi kính cẩn cúi chào vong linh các anh chị em đã bỏ thân vì nước và các đồng bào đã hy sinh trong cuộc đấu tranh cho nước nhà. Sự hy sinh đó không phải là uổng. Tiếp sau đó, trong Thư gửi đồng bào Việt Nam, Người lại viết: Tôi nghiêng mình trước anh hồn những chiến sĩ và đồng bào Việt Nam đã vì Tổ quốc mà hy sinh anh dũng. Ngày 16/02/1947, trên cương vị Chủ tịch nước, Người ký Sắc lệnh số 20/SL ban hành chế độ hưu bổng thương tật và tiền tử tuất. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên đặt nền tảng cho chính sách thương binh, liệt sĩ của nước ta.

Năm 1947, trong khi cuộc kháng chiến chống Pháp đang bước vào giai đoạn quyết liệt, Người đã chỉ thị chọn một ngày trong năm làm “Ngày Thương binh” để nhân dân ta có dịp tỏ lòng hiếu nghĩa, yêu mến thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với đất nước. Một Hội nghị trù bị gồm đại biểu của các cơ quan, các ngành ở Trung ương, khu và tỉnh đã họp ở xã Phú Minh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên nhất trí lấy ngày 27/7 làm “Ngày Thương binh toàn quốc”; đến năm 1955, ngày 27/7 được đổi thành “Ngày Thương binh, liệt sĩ” và được tổ chức hằng năm trên cả nước.
Năm 1948, Người gửi thư cho các cháu nhi đồng phát động phong trào công tác Trần Quốc Toản nhằm giúp đỡ các gia đình bộ đội, gia đình thương binh, liệt sĩ. Năm 1951, Người phát động phong trào “Đón thương binh về làng” để Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các làng, xã giúp đỡ thương binh làm những công việc nhẹ, phù hợp để có thể tự sinh sống, hoà nhập với cộng đồng, động viên anh chị em thương binh phấn đấu trở thành những người “tàn nhưng không phế”, hăng hái, lạc quan đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Người thường xuyên viết thư, báo kịp thời biểu dương, cổ vũ những cá nhân, tập thể có thành tích giúp đỡ các thương binh, gia đình liệt sĩ.  Tấm lòng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thương binh, liệt sĩ không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn bằng những việc làm cụ thể. Bản thân Người xung phong gửi 1 chiếc áo lót lụa, 1 tháng lương, 1 bữa ăn của Người và của các nhân viên tại Phủ Chủ tịch, cộng là một nghìn một trăm hai mươi bảy đồng (1.127đ) ủng hộ. Sau này, Người còn nhiều lần gửi tiền tiết kiệm, nhuận bút của mình ủng hộ thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với đất nước.

Trước lúc đi xa, Người không quên nhắn nhủ lại với các thế hệ cháu con Việt Nam rằng: Đầu tiên là công việc với con người. Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong...), Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách giúp cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp đối với mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực cánh sinh”. Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố, làng xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi lại sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ), người có công với nước mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền địa phương (nếu ở nông thôn thì chính quyền xã cùng hợp tác xã nông nghiệp) phải giúp đỡ họ có công ăn việc làm thích hợp, quyết không để họ bị đói rét.
    
69 năm qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị chọn “Ngày thương binh, liệt sĩ”, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã ra sức thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh, gắng sức đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước. Các chính sách, chỉ thị, pháp lệnh của Đảng và Nhà nước về chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công đã phát huy cao độ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, lòng yêu nước của đồng bào cả nước.

Tình cảm lớn lao Bác dành cho dân tộc ta, non sông đất nước ta nói chung và thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với nước nói riêng thật lớn lao như trời biển. Ngày nay được sống trong cảnh đất nước thanh bình, chúng ta càng nhớ tới công lao và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, những người có công với nước. Đó cũng chính là sự tiếp nối thể hiện sâu sắc truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc. Mỗi chúng ta từ những việc làm nhỏ bé, thiết thực hãy làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh liệt sỹ và gia đình chính sách. Hãy coi đó là nghĩa vụ thiêng liêng, là niềm vinh dự tự hào.

Học tập và làm theo tư tưởng, việc làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác đền ơn đáp nghĩa những năm qua, nhất là từ sau ngày đất nước thống nhất, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã ra sức đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhiều phong trào đã làm xúc động tình đồng chí, đồng bào. Cùng với sự phát triển của đất nước, đời sống vật chất, tinh thần của thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã và đang được nâng lên rõ rệt.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, ngày nay với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa trên cơ sở động viên mọi nguồn lực để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người có công với cách mạng, thiết thực củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng./.

Thanh Tiền
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26970743