Truy cập hiện tại

Đang có 132 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Chính quyền của dân.

(TGAG)- Sau Hiệp định Genève về Đông Dương, luật sư Nguyễn Thành Vĩnh cùng một số đồng chí khác được tổ chức phân công ở lại Nam Bộ thi hành những chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với nội dung chính là:
Thứ nhất, thu hồi hết tiền Việt Nam còn ở trong dân do Chính quyền cách mạng in và phát hành trước đây, bằng cách đổi lại cho bà con tiền của Ngân hàng Đông Dương.
Thứ hai, cung cấp phương tiện cho cán bộ và chiến sỹ ở lại miền Nam để hoạt động trong vùng địch tạm chiếm.
Thứ ba, tạo điều kiện trang bị cho cán bộ và chiến sỹ đi tập kết ra Bắc xứng đáng với tư thế của người chiến thắng.
Làm xong ba việc trên, đầu năm 1955, luật sư Nguyễn Thành Vĩnh ra Bắc. Ngày 4/2/1955, luật sư được diện kiến Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch.
Luật sư báo cáo với Bác nhiều việc. Riêng việc đổi tiền, luật sư báo cáo: so với khoản tiền cách mạng phát hành ra thì thu về còn thiếu khoảng 600 ngàn đồng không đổi được.
Nghe vậy, Bác Hồ nghiêm khắc nói: vậy là luật sư Vĩnh đã phạm đến quyền lợi của Nhân dân, đã “quỵt” của bà con Nam Bộ 600 ngàn đồng.
Luật sư Vĩnh vội vàng thưa với Bác: Mặt trận Liên Việt Nam Bộ đã thẩm tra kỹ, khoản tiền 600 ngàn đồng chưa đổi được là do đồng bào Nam Bộ không chịu đổi, bởi vì trên giấy bạc có in ảnh của Bác Hồ. Bà con kiên quyết giữ lại để nhìn ngắm Bác, để thể hiện quyết tâm theo Bác đến cùng dù đất nước đang chia cắt.
Nghe luật sư nói, Bác Hồ rất xúc động, ngồi im lặng hồi lâu. Lát sau, Bác ôn tồn nói, đại ý: Nhân dân ở miền Bắc rất anh hùng, Nhân dân ở miền Nam cũng rất tốt và rất anh hùng. Vì vậy, mỗi một việc làm của cán bộ, bất cứ việc gì, đều phải quan tâm đến quyền lợi chính đáng của Nhân dân. Cán bộ không được hứa suông. Bất luận việc gì đã hứa với dân là phải tìm cách làm cho được. Không làm được thì phải xin lỗi dân. Chính quyền ta của dân, vì dân là phải như vậy.
Nội dung câu chuyện dù rất ngắn nhưng ý nghĩa rất thâm thúy. Chúng ta cảm nhận và cảm phục về tấm lòng yêu thương miền Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác chu đáo chỉ đạo, sắp xếp cho cán bộ miền Nam ra Bắc, chuẩn bị lực lượng cho cách mạng ở miền Nam, quan tâm đến quyền lợi của Nhân dân miền Nam.
Qua câu chuyện, chúng ta cần ghi nhớ những điều Bác dạy, đó là:
Thứ nhất, mục đích cao cả của Đảng ta, Nhà nước ta là vì lợi ích của Nhân dân. Vì vậy, cán bộ, công chức khi làm việc gì phải quan tâm đến quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân trước tiên.
Thứ hai, cán bộ, đảng viên cần rèn luyện đức tính nói phải đi đôi với làm, không được hứa suông. Việc gì đã hứa là phải tìm cách làm cho được; không làm được thì phải xin lỗi./.

Thành Nhân
(Theo Luật sư Nguyễn Thành Vĩnh,
Báo Quảng Ninh ngày 18/5/1996.
Nguồn: baotanghochiminh.vn)

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22558062