Truy cập hiện tại

Đang có 43 khách và không thành viên đang online

Công tác Khoa giáo

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các đơn vị vi phạm chính sách bảo hiểm

(TGAG)- Năm 2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT). Giám đốc BHXH tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành nên công tác thanh tra, kiểm tra được xử lý, định hướng kịp thời. Việc thanh tra, kiểm tra không gây khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp; giúp các đơn vị sử dụng lao động tuân thủ tốt hơn các quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; góp phần đảm bảo quyền lợi của người lao động, từ đó chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt hơn.

Đa số các đơn vị được thanh tra, kiểm tra phối hợp tốt với Đoàn Thanh tra, kiểm tra. Nhiều đơn vị đã khắc phục những sai sót ngay khi nhận quyết định thanh tra, kiểm tra hoặc thực hiện tốt các quyết định xử lý vi phạm hành chính, kết luận thanh tra, kiểm tra.

Tuy nhiên, theo Trưởng Phòng Thanh tra-Kiểm tra BHXH tỉnh Tô Thành Tuyên: cũng còn một số đơn vị đã thanh tra, kiểm tra từ năm 2018 nhưng vẫn chưa thực hiện các quyết định xử lý vi phạm hành chính, kết luận thanh tra, kiểm tra, như: Công ty Cổ phần Việt An, Công ty TNHH Tư vấn Giao thông IQ, DNTN Hồng Phi, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Ngọc Hầu, Công ty Cồ phần Xây dựng Thương mại Huy Ngọc Hưng, Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Sao Đỏ, Công ty TNHH trung chuyển đường sông Cam Việt, Công ty TNHH MTV Xây dựng Điện Tâm Phát, Chi nhánh An Giang-Công ty TNHH LONG SEAFOOD (Thuận An 1)… Đối với các đơn vị này, BHXH tỉnh đã có văn bản đôn đốc, nhắc nhở nhiều lần, mặt khác đã báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến xử lý, đồng thời BHXH tỉnh tiếp tục đưa vào danh sách thanh tra, kiểm tra năm 2020.


Phòng Thanh tra, kiểm tra Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tốt thanh tra, kiểm tra việc chính sách BHXH, BHTN, BHYT

Anh Tuyên cho biết: Đầu năm đến nay BHXH tỉnh thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch 272 đơn vị, đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Ngoài ra, BHXH tỉnh thanh tra, kiểm tra đột xuất trên 50 đơn vị sử dụng lao động có hồ sơ đề nghị truy đóng cộng nối thời gian tham gia BHXH trên 6 tháng và các đơn vị nợ đọng từ 3 tháng trở lên xuất từ danh sách thanh tra tự động trên Hệ thống Quản lý thu và sổ thẻ.

Công tác thanh tra, kiểm tra ngoài giúp các đơn vị sử dụng lao động tuân thủ tốt hơn các quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT còn góp phần đảm bảo quyền lợi của người lao động. Đặc biệt 10 tháng đầu năm 2019, qua thanh tra chuyên ngành, kiểm tra và phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành, BHXH tỉnh đã yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động đăng ký tham gia cho hơn 1.000 lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền truy đóng trên 2,1 tỷ đồng; truy đóng trên 200 triệu đồng của 83 người lao động do đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH, BHTN, BHYT chưa đúng quy định; yêu cầu khắc phục số nợ chậm đóng trên 13,2 tỷ đồng; thu hồi trên 2,055 tỷ đồng thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT sai quy định về quỹ BHYT và trên 22 triệu đồng chi sai chế độ về quỹ BHXH. Xử phạt vi phạm hành chính 13 đơn vị số tiền 276 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT.

Giám đốc BHXH tỉnh Vũ Hoàng Cương cho biết: công tác thanh tra, kiểm tra luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh và sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành địa phương. Việc thống nhất danh mục các đơn vị được thanh tra, kiểm tra giữa các sở, ngành liên quan đảm bảo công tác thanh tra, kiểm tra không bị chồng chéo, trùng lắp về nội dung, không gây khó khăn hoặc ảnh hưởng hoạt động của các doanh nghiệp. Hệ thống văn bản pháp luật liên quan chính sách BHXH, BHTN, BHYT ngày càng chặt chẽ, cụ thể, giúp cho công tác thanh tra, kiểm tra hoàn thiện hơn. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã xây dựng phần mềm nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, giúp cho các thao tác nghiệp vụ chính xác, hiệu quả, nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn. Đội ngũ công chức, viên chức, lao động làm công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư, thanh tra, kiểm tra được đào tạo, tập huấn đầy đủ, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ngày một tốt hơn.

Thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về chính sách BHXH, BHTN, BHYT; phát hiện những bất cập, sai sót trong việc thực hiện chính sách pháp luật; bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHTN, BHYT; hướng dẫn, giúp cơ quan, tổ chức được thanh tra, kiểm tra thực hiện đúng quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT. Tăng cường sự phối hợp, trao đổi giữa cơ quan BHXH và đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đảm bảo an sinh xã hội, góp phần ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, thực trạng hiện nay nhiều doanh nghiệp dù đã được thanh tra, kiểm tra, đôn đốc nhiều lần nhưng không khắc phục theo quyết định xử lý vi phạm hành chính, kết luận thanh tra, kiểm tra. Nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị chưa có ý thức chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT, chưa quan tâm đến quyền lợi của người lao động, các hình thức xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT chưa đủ sức răn đe, một số đơn vị gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh..., từ đó hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra bị ảnh hưởng. Thậm chí, một số doanh nghiệp không có thiện chí hợp tác trong thanh tra, kiểm tra; cố tình cử người không đúng thành phần tiếp Đoàn Thanh tra, kiểm tra, hoặc cố tình kéo dài thời gian thanh tra, kiểm tra bằng việc không cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn.
    
Để thực hiện có hiệu quả công tác thanh, kiểm tra tạo sức răn đe, thượng tôn pháp luật, tạo sự công bằng cho các đơn vị sử dụng lao động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. BHXH tỉnh kiến nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, BHXH Việt Nam sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể quy trình xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm về BHXH, BHTN, BHYT theo hướng dẫn tại Nghị quyết 05/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 214, Điều 215, Điều 216 của Bộ Luật hình sự về các tội liên quan đến gian lận BHXH, BHTN, BHYT và trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT. Kiến nghị Sở Lao động -Thương binh và Xã hội An Giang thanh tra, kiểm tra những đơn vị có sử dụng nhiều lao động nhưng không ký hợp đồng lao động, nhằm làm cơ sở tham gia BHXH, BHTN, BHYT, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.
    
BHXH tỉnh vẫn sẽ tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị chưa thực hiện các quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, kết luận thanh, kiểm tra; đồng thời xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành các đơn vị sử dụng lao động đang vi phạm chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong năm 2020, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

HẠNH CHÂU
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17172398