Truy cập hiện tại

Đang có 97 khách và không thành viên đang online

Công tác Khoa giáo

Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo trong năm học mới

(TUAG)- Năm học 2019 - 2020 là năm bứt phá để thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, song song đo tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội.


Năm học vừa qua, bằng sự nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, ngành giáo dục và đào tạo (GDĐT) An Giang đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ năm học với nhiều kết quả đáng ghi nhận như: chất lượng giáo dục các cấp học tiếp tục được củng cố và có bước phát triển; quy mô trường lớp được sắp xếp hợp lý; tiếp tục duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tiểu học, trung học cơ sở; phong trào khuyến học, khuyến tài tiếp tục được đẩy mạnh, giúp đỡ hàng ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường; duy trì kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đạt tỷ lệ cao,…

Năm học 2019 - 2020, ngành GDĐT An Giang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực đẩy mạnh hiệu quả 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 05 nhóm giải pháp cơ bản của năm học một cách có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh.

Triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án tổng thể của ngành về tiếp tục đổi mới, sắp xếp hệ thống tổ chức, bộ máy theo hướng đảm bảo tinh gọn, cơ cấu hợp lý và hoạt động hiệu quả, không ảnh hưởng đến học sinh cũng như chất lượng giáo dục. Tập trung việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ sở; tăng cường và đổi mới công tác thanh, kiểm tra; chấn chỉnh việc lạm thu và dạy thêm, học thêm sai quy định; khắc phục có hiệu quả tình trạng đơn thư nặc danh, khiếu nại vượt cấp. Tăng cường công tác quản lý, tổ chức thực hiện tốt quy định về đạo đức nhà giáo và về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non; giải quyết tình trạng thiếu giáo viên; tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Giáo dục phổ thông tiếp tục thực hiện mục tiêu giáo dục học sinh phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, đặc biệt giáo dục học sinh thái độ ứng xử với những người xung quanh, gia đình, thầy cô, bạn bè và người thân; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học và rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025; đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

Củng cố, nâng cao kết quả công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ, nhất là phổ cập giáo dục trung học cơ sở; tăng tỷ lệ học sinh đi học so dân số độ tuổi. Ngành GDĐT chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện tốt các giải pháp hạn chế tình trạng học sinh bỏ học; đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngành, cải cách hành chính, giảm các loại hồ sơ, văn bản giấy trong công tác chuyên môn, từng bước thực hiện sổ điểm, sổ liên lạc, học bạ điện tử, tăng cường các điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học đảm bảo thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; thực hiện tốt công tác xã hội hóa xây dựng, sửa chữa nhà vệ sinh trong trường học. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng “Nông thôn mới” thông qua việc thực hiện tốt các tiêu chí được giao; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Trong thời gian chuẩn bị năm học mới 2019 - 2020, ngành GDĐT phối hợp với các sở, ngành và địa phương triển khai, thực hiện tốt “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2019. Các cở sở giáo dục tiến hành sửa chữa cơ sở vật chất trường học, đặc biệt chú ý đến sửa chữa, xây thêm nhà vệ sinh cho học sinh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khai giảng năm học mới; phối hợp với cơ quan y tế địa phương tăng cường quản lý đối với công tác y tế học đường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở các hàng quán, căn-tin phục vụ cho học sinh, triển khai tốt công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, đảm bảo các điều kiện an toàn về sức khỏe cho học sinh trong cả năm học./.


TRẦN THỊ NGỌC DIỄM
TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17560802