Truy cập hiện tại

Đang có 45 khách và không thành viên đang online

Công tác Khoa giáo

Vai trò và trách nhiệm của người thầy trong giai đoạn mới

(TGAG)- Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo cơ bản bảo đảm về số lượng, chất lượng. Đại đa số nhà giáo tâm huyết với nghề, tận tụy với công việc; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, giỏi về chuyên môn. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhà giáo chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp làm giảm sút niềm tin của nhân dân.


Để nâng cao trách nhiệm của mình trong giai đoạn hiện nay, đội ngũ nhà giáo cần thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1- Tích cực xây dựng lập trường, bản lĩnh, định hướng chính trị; thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trước hết đội ngũ nhà giáo phải có nhận thức chính trị đúng đắn, vững vàng, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng. Vì thế, đội ngũ nhà giáo phải được trang bị một cách cơ bản, hệ thống, thiết thực những vấn đề lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự trong nước và thế giới; yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường. Cần phải giáo dục truyền thống hào hùng của dân tộc trong sự nghiệp dựng nước gắn liền với giữ nước, những tinh hoa văn hóa của dân tộc, của nhân loại. Đặc biệt, cần giáo dục truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, những tấm gương nhà giáo mẫu mực của dân tộc trong lịch sử. Phê phán, đấu tranh một cách khoa học với những quan điểm sai trái phản động; loại trừ những quan điểm giáo dục hình thành lối sống cá nhân thực dụng. Kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng và đường lối giáo dục của Đảng. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các nội dung, hình thức thiết thực, gắn với việc làm cụ thể của từng giáo viên, của tập thể đội ngũ nhà giáo. Chú trọng nêu gương những người tốt, việc tốt; lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực.

2- Người thầy thực sự tâm huyết có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, yêu người

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ là vấn đề then chốt có ý nghĩa quyết định chất lượng giáo dục là phải xây dựng được một đội ngũ đông đảo người làm công tác giáo dục thực sự yêu nghề, yêu người, hết lòng chăm sóc, giáo dục học sinh, không ngừng trau dồi đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Theo Hồ Chí Minh, người thầy phải luôn luôn gương mẫu, phải không ngừng bồi dưỡng đạo đức cách mạng. Muốn phụng sự nhân dân, để xã hội tôn kính, trước hết đội ngũ nhà giáo cần yêu nghề, yêu trường, tận tụy, tôn trọng, yêu mến người học và thường xuyên tự bồi dưỡng chuyên môn học hỏi đồng nghiệp. Có động cơ, thái độ, trách nhiệm tốt, thực sự yên tâm với nghề mà mình đã chọn; toàn tâm, toàn ý trong thực hiện nhiệm vụ, luôn có tinh thần say mê, sáng tạo, quyết tâm vượt mọi khó khăn để cống hiến sức lực, trí tuệ cho từng tiết giảng, bài giảng. Khắc phục mọi khó khăn trong cuộc sống đời thường để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Yêu nghề, yêu người là một trong những phẩm chất hàng đầu của nhà giáo cách mạng, càng yêu người bao nhiêu thì càng yêu nghề bấy nhiêu.

3- Có năng lực chuyên môn và nêu cao tinh thần tự học

Nhà giáo dục không chỉ làm một việc là truyền thụ tri thức đã có sẵn mà phải trở thành nhà tổ chức hoạt động nhận thức, định hướng nhận thức, gợi mở và hình thành các năng lực cần thiết cho người học. Vì vậy, đội ngũ thầy cô phải thật sự “vừa hồng vừa chuyên”, phải không ngừng “làm mới” chính mình về tri thức, kỹ năng sư phạm và kinh nghiệm thực tiễn. Muốn làm được điều đó, mỗi thầy cô giáo phải không ngừng tự học tập để mở rộng hiểu biết của mình, nắm được kiến thức liên môn, có phương pháp sư phạm tốt, nhiệt tình, yêu thương học sinh, bao giờ cũng có kết quả giảng dạy cao, uy tín rộng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của xã hội để xứng đáng là người “kỹ sư tâm hồn” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại ngày nay.

Theo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp quốc (UNESCO), trong thế kỷ XXI, “thầy giáo phải được đào tạo để trở thành những nhà giáo dục nhiều hơn là những chuyên gia truyền đạt kiến thức”. Đó cũng là đội ngũ “những người thầy có nhân cách phát triển toàn diện, có phẩm chất và năng lực của nhà giáo dục toàn cầu để tạo ra những công dân toàn cầu”. Trong những năng lực cần thiết này, một số năng lực nổi lên, đó là:

- Năng lực dạy học và giáo dục. Tức là giáo viên không chỉ thực hiện nhiệm vụ truyền đạt kiến thức mà trở thành nhà quản lý, cố vấn, trọng tài, người điều khiển, nhà giáo dục để hình thành nên những phẩm chất nhân cách cần thiết cho học sinh. Đó chính là thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy là tạo ra những con người vừa “chuyên”, vừa “hồng”.

- Năng lực nghiên cứu khoa học. Đây là năng lực cần thiết của người giáo viên. Hoạt động giảng dạy bao giờ cũng phải đi cùng với nghiên cứu khoa học, bởi trong quá trình giáo dục luôn phát sinh những vấn đề mâu thuẫn, những vấn đề mới cần giải quyết.

- Năng lực đa văn hóa. Trong thời đại toàn cầu hiện nay, các thông tin đa dạng, phong phú. Do đó, giáo viên cần phải có năng lực hiểu biết, ứng xử và giao tiếp hiệu quả, phù hợp trong các tình huống đa văn hóa. Để thực hiện được điều này, đòi hỏi giáo viên phải không ngừng học tập, huấn luyện chuyên sâu, hiểu biết rộng về văn hóa các nước cũng như kỹ năng giao tiếp.

Bên cạnh đó, giáo viên cần có thêm các năng lực khác, như: năng lực học tập suốt đời, năng lực ngoại ngữ và tin học, năng lực sống... Những năng lực trên góp phần hoàn thiện giá trị của người giáo viên, đồng thời góp phần quan trọng vào sự thành công của công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam.

Tóm lại, trong xã hội từ xưa đến nay, người thầy luôn được mọi người kính trọng và tin yêu. Chính vì vậy, người thầy phải luôn có ý thức rèn đức, luyện tài, tu dưỡng, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của Đảng và lòng tin của nhân dân. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những hiện tượng tiêu cực, sai trái trong giáo dục. Tự mình phấn đấu trở thành người thầy tốt, nhà giáo tốt, phải thực sự là hình ảnh phản chiếu sáng nhất, mẫu mực nhất đến người học. Họ phải thực sự “là những anh hùng vô danh” mà Bác Hồ đã dành tặng./.

TRẦN THỊ NGỌC DIỄM
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạoTiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37801008