Truy cập hiện tại

Đang có 117 khách và không thành viên đang online

Công tác Khoa giáo

Ngày Dân số thế giới: “Hãy cùng hành động vì quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái”

(TUAG)- Dân số thế giới ước đạt khoảng 7,8 tỷ người, tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm khoảng 1,05%. Đây là nỗ lực rất lớn trong việc kiềm chế bùng nổ dân số; chất lượng cuộc sống từng bước được nâng cao, quyền con người cũng được cải thiện, môi trường sống và hệ sinh thái dần được quan tâm hơn. Tuy nhiên, mật độ dân số và chất lượng cuộc sống vẫn chưa đồng đều ở các quốc gia và khu vực, đặc biệt là các quốc gia chậm phát triển, đòi hỏi sự quan tâm và nỗ lực hơn nữa của các tổ chức thế giới, chính phủ các nước và các cá nhân.


Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, đại dịch COVID-19 đang làm thay đổi thế giới. Trong năm COVID thứ hai, một số nước trên thế giới đang phục hồi từ suy thoái do đại dịch gây ra, một số quốc gia khác vẫn đang phải vật lộn trong cuộc chiến chống Corona vi rút, bởi việc tiếp cận vắc xin đối với họ vẫn là một hiện thực xa vời và chết chóc.

Đại dịch COVID-19 có thể có những tác động lâu dài đối với vấn đề dân số. Với một số người, đại dịch đã dẫn đến quyết định trì hoãn việc có con. Với một số người khác thì do gián đoạn trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe (CSSK) nên có thai ngoài ý muốn.

Mặc dù chúng ta chưa có được một bức tranh tổng thể về tác động của COVID-19 đối với mức sinh, nhưng xu hướng này đã gây mối quan tâm đáng ngại về khả năng bùng nổ dân số hay sụt giảm tỷ suất sinh.

Điều đáng lo ngại là khi phụ nữ không thể thực hiện được quyền sức khỏe sinh sản (SKSS) và sức khỏe tình dục (SKTD). Nguyên nhân có thể là do gián đoạn các dịch vụ CSSK hoặc do phân biệt đối xử về giới đã ngăn cản họ trong tiếp cận các dịch vụ CSSK, sử dụng các biện pháp tránh thai hoặc quyết định có quan hệ với bạn tình hay không.

Một xã hội lành mạnh và hiệu quả là một xã hội mà ở đó phụ nữ có thể có đầy đủ thông tin để đưa ra lựa chọn của mình liên quan đến SKSS & SKTD và khi họ được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ cho các lựa chọn của mình. Một người phụ nữ khi làm chủ được cơ thể của mình thì đồng thời cũng sẽ đạt được tiến bộ trong học tập, sức khỏe, thu nhập và an toàn. Người phụ nữ cũng như gia đình của mình sẽ có nhiều cơ hội để phát triển.

Dịch COVID-19 trên toàn cầu đã bộc lộ sự bất bình đẳng và sự yếu kém của hệ thống CSSK của một quốc gia và giữa các quốc gia. Khủng hoảng này đã làm cho nhiều hệ thống CSSK quá tải phải thu hẹp các dịch vụ SKSS và SKTD, vốn vẫn thường bị coi là không thiết yếu. Mặc dù các dịch vụ này là quyền con người, nhưng chúng đã bị bỏ qua vì những mối quan tâm “cấp bách” khác. Dưới áp lực kinh tế và cắt giảm ngân sách, có nguy cơ là nhiều quốc gia có thể sẽ không khôi phục lại những dịch vụ này.

Vì vậy, nhân ngày Dân số thế giới, chúng ta hãy hành động để xóa bỏ những khoảng cách này vì các dịch vụ SKSS và SKTD là hết sức thiết yếu. Thậm chí nếu hệ thống CSSK có khó khăn tới đâu thì những dịch vụ này không thể bị coi nhẹ. Bất cứ sự trì hoãn nào cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái. Những hậu quả đó có thể kéo dài trong suốt cuộc đời của họ.

Hãy cùng hành động để bảo vệ quyền được quyết định sinh con và thời điểm sinh. Hãy cùng hành động vì quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái.

Kỷ niệm Ngày Dân số thế giới năm nay (11/7/2021), đối mặt với cuộc chiến chống COVID-19, UNFPA đưa ra chủ đề: “Hãy cùng hành động vì quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái”.

Ngày Dân số thế giới là một sự kiện thường niên diễn ra vào ngày 11/7 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức của toàn thế giới về các vấn đề dân số toàn cầu. Kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7 hàng năm là dịp để nhân loại tự hào về những thành tựu trong lĩnh vực dân số, CSSK, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng dân số và tuổi thọ của người dân, góp phần phát triển đất nước.

Riêng đối với An Giang. Trong thời gian qua, cùng với cả nước, An Giang đã thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối kết hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể; sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ Dân số - KHHGĐ từ tỉnh đến cơ sở, cùng đội ngũ cộng tác viên dân số địa bàn đã giúp cho công tác DS-KHHGĐ của tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Ngày Dân số thế giới 11/7/2021 là dịp để chúng ta tiếp tục thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác dân số trong tình hình mới. Thực hiện Kế hoạch 253/KH-CCDS, ngày 02/7/2021 của Chi cục Dân số - KHHGĐ về tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7/2021 với mục đích “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng và định hướng về công tác dân số đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW. Tăng cường sự tham gia đồng bộ, tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ về dân số và phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vận động, truyền thông, giáo dục về dân số và phát triển góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021”.

Việc tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7 phải thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 và lồng ghép với các nội dung, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, ban ngành, đoàn thể tham gia vào các hoạt động về Dân số - KHHGĐ, với các nội dung:

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên các kênh truyền thông đại chúng: Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Đài truyền thanh huyện, thị, thành phố; Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; website ngành y tế; trang mạng xã hội: Facebook, Zalo, TikTok, Youtube,… Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tin, bài phản ánh các hoạt động về công tác Dân số - KHHGĐ của tỉnh; phát sóng, đăng tải thông điệp tuyên truyền về chủ đề Ngày Dân số Thế giới 11/7/2021.

Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các đơn vị y tế tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân số và phát triển; Chiến lược Dân số Việt Nam; các chương trình, đề án, kế hoạch về dân số và phát triển đến năm 2030 đã được tỉnh phê duyệt. Lồng ghép các hoạt động truyền thông trong các sinh hoạt văn hóa, hoạt động của các đoàn thể, sinh hoạt cộng đồng; cung cấp sản phẩm truyền thông về dân số phát triển, về giới, bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh, về chăm sóc SKSS cho VTN/TN, về CSSK người cao tuổi để người dân tìm hiểu.

Tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về chủ đề Ngày Dân số thế giới 11/7/2021 lồng ghép với hội nghị sơ kết công tác dân số 6 tháng đầu năm; cung cấp thông tin về dân số và phát triển, chính sách dân số trong tình hình mới.

Tăng cường các hoạt động cung cấp dịch vụ CSSKSS, KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số cho người dân tại tuyến cơ sở; ưu tiên cho các xã vùng sâu, vùng khó khăn, vùng có người dân tộc.

Với việc triển khai đồng bộ các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số thế giới nêu trên, giúp cho mọi người dân trong cộng đồng nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của sự gia tăng dân số trên toàn cầu, thúc đẩy thay đổi hành vi tích cực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh góp phần thực hiện tốt chính sách Dân số - KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình và toàn xã hội./.
                    
BS.CKII Văn Kim An
Chi cục Trưởng Chi cục DS-KHHGĐ
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
29313281