Truy cập hiện tại

Đang có 35 khách và không thành viên đang online

Đảng ủy Quân sự tỉnh thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa 12)

(TGAG)- Sáng ngày 04/11/2019, Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và tình hình thời sự có liên quan cho cán bộ, sĩ quan khối trực thuộc và chỉ huy các đơn vị LLVT địa phương tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Bùi Hồng Lực, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thông báo nhanh tới đại biểu các nội dung và kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Theo đó, hội nghị lần thứ 11 vừa qua Trung ương Đảng thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Hội nghị Trung ương lần thứ 11 cũng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022.

Nhân dịp thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương lần thứ 11,  Bộ CHQS tỉnh An Giang thông báo tình hình thời sự, quốc phòng có liên quan, đồng thời đề nghị cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần chủ động triển khai các nội dung của hội nghị đến cấp cơ sở, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tiến tới hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Văn Tranh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17133612