Truy cập hiện tại

Đang có 242 khách và không thành viên đang online

Phú Tân quán triệt Nghị quyết 11, 12 của Ban Thường vụ Huyện ủy

(TGAG)- Từ ngày 02 đến ngày 9/6/2019, Huyện ủy Phú Tân tổ chức 08 lớp học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ huyện ủy về chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2019 - 2020 và Nghị quyết số 12 của Ban Thường vụ huyện ủy về đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm đến năm 2020 cho tất cả các các bộ, đảng viên ngành huyện, lực lượng vũ trang, cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn huyện và các học viên lớp chuyên viên K70.


Theo đó, mục tiêu của Phú Tân là xây dựng một nền nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, đa dạng và bền vững; ứng dụng khoa học công nghệ, tạo sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường; phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện sẽ phát triển, nhân rộng mô hình nhà quy mô từ 1-2 ha, có ít nhất 1-2 vùng chuyên canh cây ăn trái gắn du lịch miệt vườn - tâm linh, duy trì mở rộng từ 2.500-3.000ha diện tích trồng nếp sang trồng lúa chất lượng cao hoặc màu có liên kết với doanh nghiệp, có10ha/năm sản xuất lúa sạch theo đơn hàng. Đồng thời, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội và chất lượng quản lý đầu tư công trên địa bàn; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; phấn đấu thực hiện được 33 công trình, trong đó vốn năm 2019 là trên 127 tỷ đồng; đảm bảo khối lượng tiến độ giải ngân đạt tỷ lệ cuối năm 2019 là 95%.

Thông qua hội nghị, nhằm giúp cho các bộ, đảng viên nắm rỏ những quan điểm, mục tiêu, thực trạng nguyên nhân, các nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 11 và Nghị quyết số 12 của Ban thường vụ huyện ủy Phú Tân. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, sâu rộng trong quần chúng nhân dân hiểu rỏ hưởng ứng thực hiện quyết tâm đưa 02 Nghị quyết của Ban thường vụ huyện ủy vào cuộc sống.

Nguyễn Thắng, Kiều Trinh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17133787