Truy cập hiện tại

Đang có 143 khách và không thành viên đang online

Lữ đoàn 962: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị

(TGAG)- Sáng ngày 14-3, Đảng ủy Lữ đoàn 962 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, khóa XII cho trên 220 sỹ quan, cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp các cơ quan, đơn vị trong toàn Lữ đoàn tham dự.


Tại hội nghị, Thượng tá Lê Thanh Nhã, phó Chính ủy Lữ đoàn quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 20/10/2018 của Bộ Chính trị  về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới” và thông báo Kết luận số 44 ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”...

Trong quá trình tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết. Thượng tá Lê Thanh Nhã, phó Chính ủy Lữ đoàn tập trung làm rõ các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của Nghị quyết. Đồng chí yêu cầu, sau Hội nghị, cấp ủy Đảng tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết cho các đối tượng ở đơn vị mình, bảo đảm quân số, chất lượng cao nhất là việc cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, liên hệ trong từng Đảng bộ, chi bộ và từng cương vị chức trách. Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần cảnh giác cách mạng để mọi quân nhân hiểu đúng, hiểu rõ những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Thành Tâm
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
9815212