Truy cập hiện tại

Đang có 127 khách và không thành viên đang online

Bộ đội Biên phòng An Giang: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

(TGAG)- Sáng 12-10-2018, tại thành phố Châu Đốc, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
Hội nghị đã nghe đồng chí Đại tá Phạm Văn Phong thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, tập trung vào các nội dung: Kết luận về tình hình kinh tế, xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu bổ sung hai Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang, Đại tá Phạm Văn Phong yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ toàn đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục và vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2018 và những năm tiếp theo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Tin, ảnh: CHIẾN KHU
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37801475