Truy cập hiện tại

Đang có 54 khách và không thành viên đang online

Đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ, giảng viên lý luận chính trị: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)

(TGAG)- Ngày 28-2, tại hội trường Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) cho hơn 100 đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ, giảng viên lý luận chính trị.
 


Hội nghị đã quán triệt nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu biện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết này; Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội tỉnh An Giang trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
 


Hội nghị góp phần giúp đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, giảng viên lý luận chính trị của tỉnh tiếp thu, nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) một cách hệ thống, nhận thức sâu sắc và vận dụng hiệu quả vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, góp phần nhanh chóng đưa những chủ trưởng, quan điểm của Đảng vào giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thuyết phục, chỉnh, uốn nắn, những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch..../.

Tin, ảnh:  Trúc Linh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36388856