Truy cập hiện tại

Đang có 126 khách và không thành viên đang online

Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(TGAG)- Sáng ngày 18-8, Đảng ủy Tiểu đoàn 3-Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng cho trên 150 cán bộ, đảng viên, chiến sĩ toàn đơn vị. Đồng chí Trần Thị Bé Năm, Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Châu Thành đến dự và quán triệt nghị quyết.
 
 
Thiếu tá Trần Công Trường, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu Đoàn 3 phát biểu khai mạc hội nghị, đồng thời quán triệt tinh thần Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong đó nhấn mạnh việc nghiên cứu, học tập nghị quyết xem đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng. Đồng thời, đợt sinh hoạt chính trị này góp phần quan trọng tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thuyết phục, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Với ý nghĩa đó, đồng chí Trần Công Trường đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cần nghiên cứu, học tập thật nghiêm túc, tham gia thảo luận và viết bản thu hoạch thể hiện trách nhiệm trong việc đóng góp, cũng như bày tỏ nhận thức của mình đối với các chuyên đề của Nghị quyết Đại hội XII và sau học tập đề nghị các chi bộ trực thuộc xây dựng Chương trình hành động phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị và thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo viên quán triệt 3 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”./.

Tin: Nguyễn Quốc Khải Anh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19074345