Truy cập hiện tại

Đang có 48 khách và không thành viên đang online

Tân Châu: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt cấp thị xã

(TGAG)- Sáng ngày 11/8/2016, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt cấp thị xã, cấp cơ sở, các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo thị xã các khóa. Đồng chí Nguyễn Đắc Tài, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy – Chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Tài – Bí thư Thị ủy nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành từ thị xã đến cơ sở. Công tác học tập, quán triệt Nghị quyết nhằm góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; Đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.


Để đáp ứng được yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, Bí thư Thị ủy Nguyễn Đắc Tài đề nghị các đồng chí dự hội nghị cần tập trung nghiên cứu nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII; đồng thời phát huy trí tuệ trong nghiên cứu, thảo luận dự thảo Chương trình hành động của Thị xã ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, từ đó tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, quyết tâm vượt qua vượt qua những khó khăn, thách thức sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Theo đó, Hội nghị sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (từ 11/8 - 12/8/2016), với các chuyên đề được quán triệt gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hội nghị cũng đã chia tổ thảo luận, tập trung đóng góp, làm rõ thêm những điểm mới của các chuyên đề đã được giới thiệu tại Hội nghị; để làm cơ sở giúp các đại biểu vận dụng, liên hệ với thực tiễn; từ đó xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động cụ thể cho Cấp ủy và cá nhân, ngành và đơn vị cấp mình đạt hiệu quả và thiết thực hơn.

Mục đích của việc quán triệt, học tập Nghị quyết lần nầy, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, viên chức trong toàn thị xã Tân Châu nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Từ đó, thống nhất và nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiển cuộc sống. /.
Tin, ảnh: Văn Phô


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17573257