Truy cập hiện tại

Đang có 80 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn: Triển khai học tập tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng

(TUAG)- Sáng ngày 02/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Hội trường Huyện ủy và 15 đảng ủy xã, thị trấn. Đồng chí Phan Văn Sương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn dự và chỉ đạo tại điểm cầu huyện.
 


Các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu những nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Cuốn sách gồm 3 phần: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc; Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Tập hợp nhiều bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong những năm gần đây, cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa tinh thần chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất lớn để kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Qua hội nghị, cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp.
 


Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương đề nghị ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần vận dụng đúng đắn, phù hợp các bài học kinh nghiệm đã được đúc rút từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu trong tác phẩm. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đưa việc tuyên truyền, giới thiệu tác phẩm, nội dung cốt lõi và giá trị của tác phẩm vào trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng tổ chức đoàn thể. Quan tâm làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Châu Phong
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34224725