Truy cập hiện tại

Đang có 122 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

(TGAG)- Từ ngày 28/9 đến ngày 5/10, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đối tượng tham dự là các cán bộ, đảng viên, Nhân dân và chức sắc trong các tôn giáo trên địa bàn huyện.
 

Đ/c Trương Hữu Tiền - Trưởng Ban Tuyên giáo đang triển khai tại hội nghị

Nội dung được triển khai tại hội nghị: Nghị quyết số 01-NQ/ĐH của Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tịnh Biên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo số 01-BC/HU về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; Báo cáo số 03-BC/HU về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020. Ngoài ra, các báo cáo viên còn lồng ghép triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

Thông qua công tác triển khai, các đảng viên, cán bộ và Nhân dân trong huyện sẽ nắm được và hiểu sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu trong Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ huyện. Trên cơ sở đó, các chi, đảng bộ xây dựng chương trình hành động phù hợp, sát với thực tế của địa phương, đơn vị và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Lâm Minh Thông
Ban Tuyên giáo Tịnh Biên

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36389205