Truy cập hiện tại

Đang có 38 khách và không thành viên đang online

Phát động Cuộc thi trực tuyến trên mạng internet tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(TUAG)- Ngày 09/02/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang ban hành văn bản số 1826-CV/TĐTN-BTG về việc phát động Cuộc thi trực tuyến trên mạng internet tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.Cuộc thi nhằm giúp cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới được nêu trong văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết. Đẩy mạnh việc ứng dụng của công nghệ thông tin trong đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Đoàn.

Theo đó, đối tượng tham gia dự thi là cán bộ đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên ở các cơ sở Đoàn, Hội; công nhân, viên chức lao động, học sinh, sinh viên, quần chúng nhân dân trong tỉnh và làm việc, học tập ngoài tỉnh. Nội dung xoay quanh những quan điểm, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được nêu trong Văn kiện và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 17/02/2021 đến ngày 14/03/2021, bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến. Thí sinh tham gia dự thi bằng cách sử dụng máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh… có kết nối Internet để truy cập vào Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đoàn An Giang http://tinhdoanangiang.vn (đính kèm thể lệ).

Cá nhân đạt giải cao và tập thể triển khai tốt cuộc thi được nhận Bằng khen và tiền thưởng của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn An Giang.

MINH AN
Tỉnh Đoàn An Giang
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18575238