Truy cập hiện tại

Đang có 52 khách và không thành viên đang online

Bộ đội Biên phòng An Giang: Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

(TUAG)- Sáng 24/12/2020, tại thành phố Châu Đốc, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại tá Phạm Văn Phong - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.Tại hội nghị, Đại tá Phạm Văn Phong - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ trực tiếp giới thiệu, quán triệt một số nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, để hiện thực hóa nghị quyết vào các nhiệm vụ, Đảng ủy BĐBP tỉnh An Giang xác định các nội dung, giải pháp chính: Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác biên phòng; tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới; tổ chức tốt công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng BĐBP vững mạnh về chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong BĐBP trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần tập trung thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư, trong đó chú trọng những điểm mới, các giải pháp mang tính đột phá, sát với tình hình nhiệm vụ Quân đội, lực lượng BĐBP và đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự thống nhất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Chủ động đấu tranh phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm ở từng cấp về việc triển khai thực hiện các nội dung, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng các cấp đề ra, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”.

Tin, ảnh: Chiến Khu
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18119524