Truy cập hiện tại

Đang có 76 khách và không thành viên đang online

Chợ Mới: Các vị chức sắc, chức việc tôn giáo được quán triệt Nghị quyết lần thứ XII Đảng bộ huyện

(TUAG)- Sáng ngày 15/12/2020, UBMTTQVN huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết lần thứ XII Đảng bộ huyện cho 100 vị chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn.Tại đây, các vị được quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh An Giang, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ huyện và 4 Nghị quyết chuyên đề Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII giai đoạn năm 2020 - 2025, gồm: Nghị quyết về tập trung đầu tư cho chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, ứng dụng công nghệ, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông và đô thị giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về tranh thủ mọi nguồn lực, thực hiện các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và du lịch thương mại; Nghị quyết về thực hiện cải cách hành chính và Nghị quyết về tăng cường công tác xây dựng Đảng.

Sau hội nghị, các chức sắc, chức việc tôn giáo, trên cơ sở tập trung nghiên cứu nắm vững và nhận thức sâu sắc các nội dung của Nghị quyết, tích cực tuyên truyền vận động, tập hợp Nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong thời gian tới./.

Hồ Toàn
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18120210