Truy cập hiện tại

Đang có 58 khách và không thành viên đang online

Phú Tân triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

(TUAG)- Trong 02 ngày 11 và 12/9/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Tân phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang ngành huyện và giáo viên các trường THPT.


Phát huy những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định mục tiêu tổng quát: "Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ của hệ thống chính trị và Nhân dân; huy động mọi nguồn lực, tận dụng lợi thế, khai thác tiềm năng phát triển kinh tế- xã hội; phấn đấu đến năm 2025 đạt mức trung bình của tỉnh". Theo đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Tân, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra 11 chỉ tiêu thực hiện và nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung 06 nhiệm vụ trọng tâm và 03 khâu đột phá nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh theo phương châm: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, dân chủ, năng động, sáng tạo”.


Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân; cán bộ đảng viên có trách nhiệm nghiên cứu sâu các nội dung của Nghị quyết, liên hệ thực tiễn và vận dụng sáng tạo vào thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, để sớm đưa Nghị quyết Đảng bộ huyện đi vào cuộc sống./.

Nguyễn Thắng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
20528089