Truy cập hiện tại

Đang có 234 khách và không thành viên đang online

Châu Phú: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

(TGAG)- Ngày 16/4/2019, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Châu Phú khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong cơ quan, tổ chức cấp huyện, xã. Đồng chí Mai Thị Bé Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, đồng chí Trần Văn Mác - Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự huyện đã đến dự.Tham gia lớp học có 149 học viên, trong 4 ngày học tập từ ngày 16/4 - 19/4/2019, các học viên sẽ được nghiên cứu 7 chuyên đề với những nội dung: Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới Quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lí chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của luật: Quốc phòng an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên.

Thông qua lớp học giúp cho các học viên nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa./.
Mỹ Ngân
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
11153487