Truy cập hiện tại

Đang có 114 khách và không thành viên đang online

Chợ Mới: Chăm lo bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên và tuyên truyền viên cơ sở

(TGAG)- Nhiều năm qua, Huyện ủy Chợ Mới luôn quan tâm chăm lo công tác xây dựng lực lượng, bồi dưỡng nghiệp vụ và tổ chức hoạt động đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, từ đó hoạt động tuyên truyền miệng trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở đã chuyển tải kịp thời những chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời phản bác các thông tin sai trái của các thế lực thù địch để định hướng dư luận, tạo sự thống nhất trong nội bộ và sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện đã đề ra.

Về xây dựng lực lượng

Hiện nay, toàn huyện có 1.649 báo cáo viên, tuyên truyền viên, trong đó báo cáo viên cấp huyện là 31 đồng chí, báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở là 1.618 đồng chí, đó là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng, có tính chiến đấu, có ý thức kỷ luật cao, đặc biệt là kỷ luật phát ngôn, xứng đáng là lực lượng tin cậy, nòng cốt và chủ lực trong các phong trào, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn để đảm bảo đủ về số và mạnh về chất. Tất cả đều được trang bị những kỹ năng tuyên truyền miệng.

Về bồi dưỡng nghiệp vụ

Định kỳ hằng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy kết hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị tổ chức bồi dưỡng về phương pháp và kỹ năng tuyên truyền miệng cho các đồng chí báo cáo viên và tuyên truyền viên cơ sở. Trong năm 2018, huyện đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 270 đồng chí của các xã, thị trấn tại 2 cụm: thị trấn Mỹ Luông và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, gắn với tập huấn nghiệp vụ là tổ chức thực hành kỷ năng tuyên truyền miệng, với hình thức thi tuyên truyền viên giỏi cơ sở. Qua đó, đã giúp các đồng chí rèn luyện nghiệp vụ, kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở.

Về tổ chức hoạt động

Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy kết hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị tổ chức hội nghị báo cáo viên và tuyên truyền viên tại 2 điểm: xã Mỹ An và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, mỗi đợt có từ 390 – 400 đồng chí tham dự. Gần đây, huyện đã đầu tư hệ thống trực tuyến đến cấp xã, nên số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở dự hội nghị tăng lên gấp 3 lần so với trước. Sau khi tiếp thu các nội dung được Ban Tuyên giáo Huyện uỷ triển khai, ban tuyên giáo tham mưu cấp ủy các xã, thị trấn chọn lọc thông tin báo cáo lại cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, tổ tự quản, mỗi đợt có từ 100 – 120 người tham dự, riêng tuyên truyền miệng ra dân mỗi tháng từ 1-3 lần, từ đó đã kịp thời thông tin tới người dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhất là các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở.   

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động tuyên truyền miệng trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế như: một số báo cáo viên và tuyên truyền viên chậm đổi mới phương thức tuyên truyền, nên chưa thu hút nhiều người nghe. Kinh phí và một số phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền ở cơ sở còn hạn chế. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hầu hết hoạt động kiêm nhiệm, chưa có chế độ phụ cấp, thường xuyên thay đổi nên ảnh hưởng đến hoạt động tuyên truyền.

Thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền miệng, Huyện ủy Chợ Mới chỉ đạo tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng; trang bị các phương tiện, kỹ thuật; tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động tuyên truyền miệng. Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị thông tin thời sự và báo cáo viên hàng tháng, đồng thời nghiên cứu và có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 01/9/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” và Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”. Qua đó, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với Nhân dân, sự thống nhất tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, đảm bảo cho các cấp uỷ phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị./.

Trung tâm BDCT huyện Chợ Mới

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
11222957