Truy cập hiện tại

Đang có 69 khách và không thành viên đang online

Phú Tân khai giảng lớp chuẩn hóa trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị khóa I/2016

(TGAG)- Ngày 13/6, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Tân phối hợp với các Ban xây dựng Đảng huyện ủy tổ chức khai giảng lớp chuẩn hóa trình độ Sơ cấp lý luận chính trị  khóa I/2016. Đến dự lễ khai giảng có đồng chí Võ Minh Luân - Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, cùng hơn 77 học viên đến từ các ban ngành đoàn thể huyện, các trường THPT và 18 xã, thị trấn.
 

Trong thời gian 05 ngày (từ ngày 13/6 đến ngày 18/6) các học viên được nghiên cứu 09 chuyên đề với 50 tiết học gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền, lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc,...
   
Thông qua lớp học nhằm góp phần xây dựng thế giới quan khoa học, phương pháp luận chứng, xây dựng niềm tin vào con đường cách mạng do Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã chọn, củng cố bản lĩnh chính trị, tư tưởng đạo đức cho người học, tạo lập phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổng  kết thực tiễn góp phần hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao ở cơ quan đơn vị./.

Nguyễn Thắng - Kim Sang
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247686