Truy cập hiện tại

Đang có 35 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên: Bế giảng Lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2023

(TUAG)- Trung tâm Chính trị Thị ủy Tịnh Biên vừa tổ chức Lễ bế giảng Lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Sính - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Thị ủy và 82 học viên tham dự.
 

Qua hơn 01 tháng học tập, Lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2023 hoàn thành chương trình học tập theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm 18 bài và các chuyên đề về cải cách hành chính, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Tịnh Biên. Kết thúc lớp học, 82/82 học viên được công nhận hoàn thành chương trình và được cấp bằng tốt nghiệp Sơ cấp lý luận chính trị; trong đó có 9,75% đạt loại giỏi; 90,25% đạt loại  khá. Trung tâm Chính trị Thị ủy đã tặng giấy khen cho 08 học viên có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, học tập Lớp Sơ cấp lý luận chính trị.
 

Chương trình lớp học đã giúp cho các học viên hiểu, nắm được những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng. Nâng cao niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Từ đó giúp học viên biết vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ được phân công ở cơ quan, đơn vị, địa phương./.
Bích Trâm
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35161096