Truy cập hiện tại

Đang có 334 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn: Tập huấn chính trị nghiệp vụ cho hội viên Hội Nông dân

(TUAG)- Sáng ngày 28/8, Hôi Nông dân huyện Tri Tôn kết hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lớp Bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội năm 2023. Trên 90 cán bộ hội viên là chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân ở cơ sở và chi hội trưởng khóm, ấp tham dự.
 


Trong thời gian 2 ngày các học viên được truyền đạt, tiếp thu một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị-xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam; Công tác Dân vận trong tình hình mới; Tình hình phát triển KT-XH của huyện; Hướng dẫn một số nội dung liên quan nghiệp vụ công tác ủy thác giữa Ngân hàng CSXH với tổ tiết kiệm và vay vốn; một số nghiệp vụ công tác của cơ sở Hội.    

Lớp tập huấn giúp cán bộ hội viên Hội Nông dân nâng cao trình độ nhận thức về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Hội Nông dân trong tình hình mới, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý hành chính, quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Châu Phong
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35161688