Truy cập hiện tại

Đang có 229 khách và không thành viên đang online

Tân Châu: Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng - đợt 4 năm 2022

(TUAG)- Sáng ngày 08/8, Trung tâm Chính trị Thị ủy Tân Châu tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng - đợt 4 năm 2022. Đến dự lễ khai giảng có bà Lâm Lệ Dung, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy; ông Phó Gia Hùng Phương, ông Lê Tấn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Thị ủy.
 

Theo kế hoạch, lớp được tổ chức học tập trong 6 ngày, có 63 học viên là đoàn viên, học sinh ưu tú của các trường THPT trên địa bàn thị xã các học viên được nghe các chuyên đề: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Khái lược Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Báo cáo tóm tắt lịch sử đảng bộ địa phương; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; Báo cáo tình hình thời sự địa phương.

Qua lớp học, giúp cho các quần chúng ưu tú nâng cao hiểu biết và nhận thức sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam để làm động lực tiếp tục phấn đấu, rèn luyện đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Minh Quý
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28100321