Truy cập hiện tại

Đang có 121 khách và không thành viên đang online

Tân Châu: Khai giảng lớp Bồi dưỡng đảng viên mới năm 2020

(TUAG)- Sáng ngày 09/11/2020, Ban Tổ chức Thị ủy Tân Châu phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đảng viên mới năm 2020. Đến dự Lễ khai giảng có đồng chí Trần Thiện Hiếu - Thị ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Hạnh - Thị ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy và 60 học viên là đảng viên dự bị đang sinh hoạt ở 28 chi, đảng bộ cơ sở.

Quang cảnh Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đảng viên mới

Trong 8,5 ngày học tập, học viên được nghiên cứu 10 bài học lý luận chính trị bao gồm: Những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển GD&ĐT, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi khai giảng lớp học, đồng chí Trần Thiện Hiếu - Thị ủy viên viên - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy yêu cầu học viên phải xác định động cơ học tập đúng đắn, phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác học tập. Thực hiện tốt các nội quy, quy chế của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị đề ra, nhất là thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 08/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong việc học tập, triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Luôn ra sức phấn đấu trong học tập, rèn luyện và công tác để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam./.
                                                                                      
Tấn Thành
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18980041