Truy cập hiện tại

Đang có 233 khách và không thành viên đang online

Công tác Lý luận chính trị

Đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm

(TGAG)- Việc đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng được tiến hành đều đặn vào dịp cuối năm. Những chi bộ duy trì tổ chức sinh hoạt chặt chẽ và có tính chiến đấu, việc đánh giá, phân loại góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, tính tổ chức, kỷ luật và tinh thần phấn đấu của đảng viên. Sau đánh giá, phân loại, tại các tổ chức đảng đều có tổng kết, tuyên dương khen thưởng những chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh và đảng viên xuất sắc.

Năm nay, ngoài việc thực hiện nghiêm túc các nội dung theo hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25-9-2014 của Ban Tổ chức Trung ương; việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 cần tiếp tục thực hiện theo các nội dung trong Công văn số 1825-CV/BTCTW ngày 18/11/2016 của Ban Tổ chức Trung ương về việc “Kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW". Những đảng bộ, chi bộ, đảng viên đã hoàn thành kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng năm 2016 thì kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng bổ sung theo các nội dung tại Công văn số 1825-CV/BTCTW ngày 18/11/2016 của Ban Tổ chức Trung ương.

Điều đầu tiên để thực hiện công tác đánh giá phân loại chất lượng đảng viên đạt kết quả như mục đích yêu cầu là từng đảng viên phải có ý thức tự giác, trung thực trong khi viết bản kiểm điểm cá nhân, dám mạnh dạn nêu ra những mặt hạn chế của bản thân mình, thông qua đó để chi bộ có kế hoạch giúp đỡ. Nếu bản thân đảng viên không tự giác, thiếu trung thực thì như  Bác Hồ nói: “có lỗi mà không vạch ra không khác gì người bệnh mà không chịu khai với thầy thuốc…” và Bác cũng đã nói: “nếu giấu bệnh thì thầy thuốc không biết bệnh mà cho thuốc…”. Rất nhiều người tự biện hộ rằng, khuyết điểm của mình, mình đã biết thì không cần để người khác phê bình, để tự mình sửa chữa. Thế nhưng, đó chỉ là một cách ngụy biện, khi không có ai chỉ ra khuyết điểm của mình, không đưa vào biên bản của phiên họp chi bộ thì đảng viên đó dễ dàng ngộ nhận tự cho là mình đã hoàn hảo, như người khỏe mạnh, không có bệnh thì cần gì uống thuốc và thế là dẫn đến hậu quả như Bác Hồ nói: “không dám tự phê bình, để cho khuyết điểm của mình chứa chất lại. Thế thì khác nào mình tự bỏ thuốc độc cho mình”.

Mặt khác, trong chi đảng bộ, khi tiến hành tự phê bình và phê bình, mà thấy rõ đảng viên nào đó thiếu ý thức tự giác, nhưng không ai mạnh dạn góp ý, phê bình đồng chí của mình, sợ mếch lòng mà xuề xòa cho nhau, nhất là phê bình lãnh đạo thì sợ bị trù dập... thì như Bác Hồ nói: “… nể nang không phê bình, để cho đồng chí mình sa vào lầm lỗi, đến nổi hỏng việc. Thế thì khác nào thấy đồng chí mình ốm, mà không chữa cho họ…”.

Thực tế hiện nay, như tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đảng viên theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương khi tiến hành xét đánh giá, tự phân loại, nhiều chi đảng bộ xuề xòa chạy theo thành tích nên rất rộng rãi. Từng đảng viên nên tự hỏi lại mình, mình đã tham gia học tập Nghị quyết của Đảng một cách nghiêm túc chưa? Hay là chỉ có mặt theo lệ vì sợ tổ chức điểm danh, đánh giá? Mình đã tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước không? Hay chuyện ai nấy lo, ai không chấp hành đã có pháp luật lo? Bản thân mình và gia đình có còn tổ chức ma chay, cưới hỏi rình rang không? Có gương mẫu chấp hành chủ trương thực hiện nếp sống văn minh của Đảng và Nhà nước chưa? Hàng xóm cờ bạc số đề... có mạnh dạn và cương quyết đấu tranh với những tiêu cực trong xã hội chưa hay sợ đụng chạm mà làm lơ?... là những biểu hiện "tự chuyển hóa" - không dám đấu tranh.

Có rất nhiều yêu cầu mà hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương nêu ra nếu nghiêm túc đánh giá thì sẽ giúp cho từng đảng viên, từng cơ sở đảng nhận ra những thiếu sót của mình mà tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hơn nữa để ngày càng tiến bộ. Chúng ta biết rằng, khi chất lượng đảng viên được nâng cao, thì vai trò lãnh đạo của Đảng càng được khẳng định trong cuộc sống và Đảng ta sẽ ngày càng trong sạch vững mạnh, cho nên việc xem xét đánh giá chất lượng đảng viên vào dịp cuối năm là rất cần thiết và phải thực hiện một cách thực chất và nghiêm túc./.

T.P.H

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18091485