Truy cập hiện tại

Đang có 219 khách và không thành viên đang online

Viện Dư luận xã hội phối hợp triển khai cuộc điều tra nhanh trên địa bàn tỉnh An Giang

(TGAG)- Từ ngày 28/6 đến 01/7/2019, Viện Dư luận xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương) phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang điều tra nhanh xã hội học về “Tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân 6 tháng đầu năm 2019” và “Kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ở một số đơn vị công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn lao động tỉnh và TP. Long Xuyên quản lý và 2 xã thuộc huyện Châu Thành.


Đối tượng tham gia khảo sát là nông dân, công nhân, người kinh doanh dịch vụ, thương mại. Nội dung khảo sát tập trung: những sự kiện, vấn đề trong nước; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 6 tháng đầu năm 2019; mức độ hiệu quả của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: tâm lý, hành vi, sở thích và thói quen của người tiêu dùng; đánh giá việc phát huy vai trò của cơ quan, tổ chức địa phương đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đánh giá của người tiêu dùng đối với doanh nghiệp; kiến nghị giải pháp với cơ quan quản lý nhà nước và với doanh nghiệp...

Đồng chí Nguyễn Mậu Việt Hưng – Trưởng phòng Điều tra xã hội học Viện dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn trả lời phiếu khảo sát
 

Qua cuộc điều tra, Viện Dư luận xã hội đánh giá cao tinh thần phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các đối tượng tham gia khảo sát. Tại những nơi được khảo sát, đoàn đều ghi nhận sự quan tâm sâu sắc của người trả lời phiếu đối với các vấn đề chính trị, kinh tế - xã hội diễn ra trong 6 tháng đầu năm 2019.
   
Song Ngọc

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17166205