Truy cập hiện tại

Đang có 144 khách và không thành viên đang online

AN GIANG điều tra trực tuyến về “Sự hài lòng của người dân đối với chính quyền cơ sở hiện nay”

(TUAG)- Nhằm đánh giá khách quan, phản ánh đúng tình hình thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính công cấp tỉnh thời gian qua, qua đó, đề xuất giải pháp cải thiện chỉ số PAPI, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu, nguyện vọng của người dân.

Từ tháng 10/2021 đến ngày 09/12/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức điều tra dư luận xã hội trực tuyến về “Sự hài lòng của người dân đối với chính quyền cơ sở hiện nay”.

Đối tượng điều tra: Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Từ 13 giờ 30 ngày 08/11/2021; kết thúc khảo sát lúc 07 giờ 30 phút ngày 12/11/2021.

Để góp phần lan tỏa sâu rộng cuộc điều tra dư luận xã hội trực tuyến đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đăng tải đường dẫn Cuộc điều tra dư luận xã hội trực tuyến đến đông đảo các tầng lớp nhân dân biết, tham gia.

Cán bộ, đảng viên và người dân điền vào phiếu khảo sát bằng cách truy cập đường dẫn tại địa chỉ: Nhấn vào đây.

Ngoài ra, có thể quét mã QR code bằng camera (trên ios) hoặc phần quét mã ứng dụng Zalo (trên android), sau khi quét mã đã có thể truy cập vào giao diện phiếu.

Trúc Linh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34211165