Truy cập hiện tại

Đang có 106 khách và không thành viên đang online

Tân Châu: Tập huấn nghiệp vụ điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn thị xã năm 2020

(TGAG)- Ngày 24/6, Ban Tuyên giáo Thị ủy Tân Châu tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn thị xã năm 2020, cho 80 đồng chí là công tác viên dư luận xã hội thị xã, Bí thư Đảng ủy, cán bộ làm công tác tuyên giáo và lãnh đạo các đoàn thể xã - phường.Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin những kiến thức cơ bản về vai trò, mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác nắm dư luận xã hội; hiểu rõ khái niệm dư luận xã hội; phân biệt dư luận xã hội với tin đồn; chức năng của dư luận xã hội; phương pháp nắm bắt diễn biến tư tưởng, xử lý thông tin, báo cáo và định hướng dư luận xã hội ở cơ sở,…


Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thị xã và cơ sở nâng cao nghiệp vụ, áp dụng thực tiễn trong việc nắm bắt dư luận xã hội. Để kịp thời tham mưu cho các Cấp ủy Đảng định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25055766