Truy cập hiện tại

Đang có 33 khách và không thành viên đang online

An Giang khảo sát trực tuyến đề tài "Thực trạng và những giải pháp khắc phục hậu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh"

(TUAG)- Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 432/UBND-KGVX, ngày 27/4/2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, nhằm đánh giá thực trạng và những giải pháp khắc phục hậu quả của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điều tra xã hội học quý II/2020 với đề tài "Thực trạng và những giải pháp khắc phục hậu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh".

Phương pháp trưng cầu ý kiến lần này được thực hiện song song hai hình thức: Phiếu in giấy theo phương pháp truyền thống được thực hiện từ trước đến nay và phiếu khảo sát nhanh được thiết kế dưới dạng biểu mẫu điện tử gửi qua Email từ hộp thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. đến các địa chỉ email được thu thập theo Công văn số 1682-CV/BTGTU, ngày 28/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phối hợp chọn mẫu điều tra nhanh.Đối tượng trưng cầu ý kiến là cán bộ, đảng viên cơ quan các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội trong tỉnh có liên quan. Cán bộ, đảng viên cơ quan, ban, ngành cấp huyện; cán bộ, đảng viên ban, ngành cấp xã; các tầng lớp nhân dân ở các địa phương; công nhân làm việc tại các công ty và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; cán bộ, nhân viên tại các Ban quản lý khu du lịch, di tích: Óc Eo, Núi Sam, Núi Cấm.

Phương pháp phiếu khảo sát nhanh được thiết kế dưới dạng biểu mẫu điện tử lần này được Ban Tuyên giáo thực hiện với mục đích thử nghiệm việc ứng dụng công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội trong thực hiện điều tra, khảo sát nhằm rút ngắn thời gian thực hiện khảo sát; hạn chế đến mức thấp nhất việc tập trung đông người và vẫn phải bảo đảm tính khoa học, chất lượng, phản ánh chính xác, trung thực, khách quan về nội dung điều tra. Phiếu khảo sát trực tuyến được thực hiện với số lượng mẫu được chọn là 3.960 mẫu, dự kiến mẫu thu về 2.000 mẫu. Đường dẫn link: dự kiến thu về: 500 mẫu. Các nội dung điều tra được đánh giá theo tỷ lệ phần trăm (%) so với tổng số phiếu được tổng hợp và phân tích trình bày qua các biểu bảng.

Các nội dung của cuộc khảo sát bao gồm: Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau dịch bệnh; nhận định, đánh giá các giải pháp thực hiện của Chính phủ và của tỉnh; nhận định, đánh giá sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; nhận định, đánh giá những kết quả nổi bật mà các cấp, các ngành trong tỉnh đã làm được trong quá trình triển khai các giải pháp cấp bách; những vấn đề bất cập, khó khăn, tồn tại, hạn chế. Qua đó đề xuất các giải pháp cần tập trung phục hồi, phát triển kinh tế.
Đợt khảo sát nhanh bằng hình thức trực tuyến được thực hiện từ ngày 25/5/2020 đến 10/6/2020. Vì mục đích yêu cầu của Phương pháp phiếu khảo sát nhanh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rất mong các địa phương, đơn vị quan tâm tham gia thực hiện để cuộc khảo sát thành công tốt đẹp./.

Tham gia khảo sát theo đường dẫn:

https://forms.gle/CPGe1U16ZG4GcWNY7

Ngọc Hân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17151467